A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka

A képek eredeti forrása...  
Részlet A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka c. mű előszavából:

"Szivesen teszek eleget e könyv szerzői és kiadói részéről hozzám intézett annak a felszólitásnak, hogy előszót irjak ehhez az érdekes könyvhöz. Megvallom, eleintén skrupulusaim voltak. Nem a könyvvel szemben, hanem magam iránt. Ugy gondoltam és mondtam is, hogy erre a feladatra találhatnak nevesebb, tekintélyesebb politikust akármennyit. De a könyv szerzői és kiadói bennem nem annyira a politikust, mint inkább a hivatásszerű ujságirót keresték. Az ujságiróban, mesterségénél fogva, mely mindig az események éber figyelésével jár, kifejlődik akármilyen munka tartalmának őszintesége és becsületessége iránt a fogékonyság.

Nos, e könyv szerzői és kiadói főkép azért kértek föl engem az előszó megirására, hogy az én előszavam tanuságtétel legyen és lehessen az ő munkájuk őszintesége és becsületessége mellett.

Jó lélekkel megtehetem ezt a tanuságot. Megtehetem minden póz nélkül.

Ez a könyv, mely a magyar typografiának minden tekintetben becsületére váló külső diszszel jelenik meg s magában foglalja a mostani szövetkezett ellenzék összes tagjainak pompásan sikerült arcképét és bár röviden, de gondosan megirt életrajzát, érdekes most, de bizonyára még érdekesebb lesz a jövőben. Mert nevezetes adalékul fog szolgálni mindenkor a magyar nemzet politikai életének egy csodálatosan érdekes és a nemzet fejlődési történetében fordulatot jelentő korszakához.

..."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint