Széchényi Ferencz
1754-1820

A képek eredeti forrása...  
Fraknói Vilmos, a 19-20. század fordulójának széles érdeklődési körű és termékeny katolikus történetírója gazdag forrásanyagra támaszkodva ismerteti a Széchényi család felemelkedésének történetét, majd választott hőse magán- és közéleti pályáját, mecénási és könyvtár-, illetve múzeumalapító tevékenységét. Műve, amely eredetileg 1902-ben jelent meg, száz év elteltével is a gróf standard, a későbbi szakirodalom által megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen biográfiája maradt.
"Széchényi, miután maradandót akart alkotni, csak egy utat látott maga előtt: mindazt, a mit a nemzeti művelődés előmozdítására gyűjtött, szerzett, alkotott, mint önkéntes adományt, oda helyezni a nemzet oltárára, hogy a mit ő megteremtett, az egész ország hozzájárulása értékesítse az egész nemzet javára."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint