Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei

A képek eredeti forrása...  
A Szalánczi vár épitési koráról nincs biztos tudomásunk, csak annyit tudunk, hogy első birtokosai az Aba nemzetség leszármazói voltak, kiknek első ősei Ed és Edőmér kun vezérek, Árpád vezérlő fejedelemhez csatlakozva, hiven segitették őt a honfoglalás nagy munkájában.

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint