Pallas Lexikon

A képek eredeti forrása...  
"A Pallas Nagy Lexikona az első önálló, nem fordításon alapuló magyar nagylexikon, a századforduló kétségkívül egyik legnagyobb alkotása. A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. adta ki 1893 és 1897 között 16 kötetben. A kor szinte egész magyar tudományosságát reprezentálta a több mint 300 fős szerzői gárda. Szócikkek sorát írta pl. Alexander Bernát, Bánki Donát, Cholnoki Jenő, Eötvös Loránd stb. A mintegy 150.000 szócikkben sikerült összefoglalni a korabeli tudomány színvonalán az ismeretek összességét. A Pallast 1911-ben megveszi a Révai Testvérek Rt., hogy majd némileg korszerűsítve a 20-as, 30-as évek népszerű családi lexikonjává tegye.

1998-ban az Arcanum Adatbázis Kft a teljes művet (képekkel együtt) számítógépre rögzítette és CD-ROM-on kiadta. A digitalizált szöveget a MEK később megvásárolta és az Interneten is elérhetővé tette."

Forrás: http://mek.niif.hu/00000/00060/html/index.html

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint