A magyar nemzet hadtörténelme

A képek eredeti forrása...  
A forrásmű - Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme - ismertetője:

"Kiadványunk szerzője, Bánlaky (1931-ig Breit) József 1863. február 14-én született Budapesten. Érettségije után egy évig joghallgató volt Budapesten, majd egy évig önkéntesként szolgált a 18. honvéd zászlóaljban. 1886. szeptember 1-étől tényleges állományú hadnagyként vonult be. Katonai tanulmányait 1888-1891 között végezte. 1897-től a Honvédelmi Minisztériumban szolgált, 1898-ban a honvéd főtiszti tanfolyam tanárává nevezték ki, 1900-ban pedig bevették a vezérkari testületbe. 1914-ben a világháború kitörésekor a szerb hadszíntérre került, majd pedig részt vett a Doberdónál vívott harcokban, ahol mint a 16. honvéd gyalogdandár parancsnoka tüntette ki magát. Ezt követően a 39. honvéd gyalogezred parancsnoka lett az erdélyi hadszíntéren, és 1917-ben altábornaggyá nevezték ki, a világháború végén a kassai VI. hadtestet vezette. A világháború után egy ideig a Hadtörténelmi Levéltárban teljesített szolgálatot, majd 1919. júniusában nyugdíjazzák. Hadtörténeti munkásságát 1896-ban kezdte meg, az 1870-71-ik évi német-francia háború történetének megírásával. Csaknem fél évszázados munkássága során közel ötven munkát írt, melyek nagy része a magyar és egyetemes hadtörténet kérdéseivel foglalkozott. Legnagyobb szabású munkája "A magyar nemzet hadtörténelme" összesen 24 kötete, amelyek 1929 és 1942 között jelentek meg. Ez a munka máig is páratlan a magyar történetírásban, s hasonló terjedelmű és színvonalú alkotás azóta sem készült a magyar hadtörténelem ezer évéről. A 24 kötetből álló mű ma már csak alig néhány szakkönyvtárban férhető hozzá, holott forrásbázisa és adatai alapján ma is jól használható. Az összes kötet szövege mellett a nagyszámú térképmellékletet is tartalmazza a CD. Kiadványunkat egyaránt ajánljuk a hadtörténelem iránt érdeklődő nagyközönségnek és a szakma képviselőinek."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint