Magyar művelődéstörténet

A képek eredeti forrása...  
A Magyar Történelmi Társulat gondozásában, Domanovszky Sándor, valamint Balanyi György, Lukinich Imre, Mályusz Elemér, Miskolczy Gyula, Szentpétery Imre, Váczy Péter, Varjú Elemér, Wellmann Imre szerkesztésében 1939-1942 között jelent meg az ötkötetes Magyar Művelődéstörténet.

"Ez a munka is, amelyet most olvasóink kezébe adunk, a magyar nemzet történetét fogja adni, de némileg más szemszögből. A politikai események ismeretét föltételezve, inkább a szellem kevésbbé élesen észrevehető működésére fogjuk figyelmünket összpontosítani. ... A politikai élet szembeszökő jelenségeivel szemben, kultúránk alakulását akarjuk az olvasó elé állítani. ... Minden, ami a társas együttélés szervezetét és kereteit illeti, ide tartozik. Szellemi tényezők mellett azonban szó lesz anyagiakról is: a birtokba vett föld jellegének átalakításáról, a lakosság nemzeti összetételéről, a társadalomról és a gazdaságról, a szellemi élet különböző ágainak alakulásáról s végre a lakosság különböző rétegeinek életformáiról. ... Azt kell adnia, amit mai tudásunk mellett adni tudunk. Legyen ez a munka alap az új kutatásokra, eszköz a művelődéstörténeti tudás közkinccsé tételére, hogy az utánunk következők a közönség megnyilvánuló kivánságára mentől hamarabb tökéletesebb munkával tudják pótolni a mienket. Addig is megérdemli az első komoly kisérlet, hogy hiányaival szemben elnézéssel legyenek." - írja Domanovszky az előszóban.

A több mint 2500 képpel illusztrált, magyar nyelven lényegében előzmény nélkül való munka az egyes területek jeles tudósainak élvezetes stílusú tolmácsolásában adja történeti kultúránk, a művelődéstörténeti kutatások szintézisét.

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint