A magyar irodalomtörténet képekben

A képek eredeti forrása...  
"Vende Ernő,
felsőkereskedelmi iskolai tanár, szül. 1861. nov. 28-án Pápán (Veszprém.), hol gymnaisumi tanulmányait végezte; a budapesti egyetemen két évig jogot hallgatott; majd a bölcseleti szakra lépett át, melynek elvégzése után Bécsbe ment, hol az egyetemen, mint szabad hallgató német irodalmi és műtörténelmi előadásokat hallgatott. A tanári alapvizsgát 1890-ben letette és 1891-94-ig a szent-györgyi kegyesrendiek gymnasiumában helyettes tanár volt, hol a magyar, latin és német nyelvet tanította. 1894-től a budapesti Röser-féle felső kereskedelmi iskolánál tanította a magyar, franczia nyelvet és irodalmat, meg a kereskedelmi levelezést. Jelenleg a pécsi állami főreáliskola tanára s tanítja a magyar és német nyelvet és irodalmat.

Czikkeket írt az Egyetemes Philol. Közlönybe (1889-96.); a Figyelőbe (XXVII. Attila mint tragikus hős; 1899. A Henriások); a szent-györgyi főgymnaisum Értesítőjébe (1894. Goethe mint nevelő; ism. M. Paedagogia, Egyet. Philol. Közlöny); a Budapesti Hirlapba (1904. 124. sz. Vitéz Francisco, Ráskay Gáspár művéről); a pécsi áll. főreáliskola Értesítőjébe (1910. Széchenyi emlékezete)."

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint