A mi hadseregünk

A képek eredeti forrása...  
Részlet A mi hadseregünk c. mű előszavából:

"A következő lapok irásban és képekben az osztrák-magyar véderő alkatát, szervezetét, berendezését, kiképezését, életfolyamát és harcztevékenységét ismertetik. E lapok szavaikkal a nagy közönséghez, a lakosság legtágabb köreihez, különösen a védköteles korhoz közeledő ifjusághoz fordulnak, mert ebben nyugodnak azon erkölcsi és anyagi erők, melyek a monarchia egyetemes véderejében hatalommá alakulnak.

A mi mai hadseregünk egy fény- és dicsőségben gazdag, sok százados multnak büszke örököse. Ott, hol éjszakon a zordon Belt tengerárjait a sirály kerülgeti, le egészen délig hol Sicilia halmain árnyas olajkertek illatoznak; és ott, hol a Szajna partjait zöldülve övezik a dús vetések, messze odáig hol az orosz sivatagot a szemfárasztó hómezők borítják: hadseregünk zászlói mindenütt győzedelmesen és diadalmasan lobogtanak! - És ha néha a hadi szerencse szeszélyes istennője fegyvereinktől elfordult és a balsors sötét szárnyai suhogtak a földre hajlott zászlók fölött: mindig akadtak erős karok, melyek tépett zászlóinkat föl-fölemelték és újra a dicsőség fényével övezték.

E monarchia évlapjaiban a történet muzsája nehéz küzdelmekről és sulyos megpróbáltatásokról tesz tanuságot. De a legnagyobb szükség és a végromlás szélétől mindig ujra fölemelkedett, mindig ujra elfoglalta világtörténeti hatalmas helyét, melyet számára a Habsburgok dicső háza szerzett, mindig áldás követte a népek erőlködését, valahányszor szóval és szivvel, tettel és lélekkel követték dicső uralkodónk bölcs jelszavát: VIRIBUS UNITIS.

..."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint