Magyarország műemlékei

A képek eredeti forrása...  
"A lébényi apátsági templom az 1207-ik évből datálva, ezen korszak legrégibb épitménye, mely korunkig fönmaradt, mig a jáki hiteles beszentelése 1256. évvel a legifjabb román stylü: az előbbiben teljes átmeneti bordázatú keresztboltokat találunk, mig a jáki templomban többnyire csak kör-boltivek fordulnak elő."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint