Kolozsvár története

A képek eredeti forrása...  
Részlet Jakab Elek Kolozsvár története című művének előszavából:

"Kolozsvár most lett először történetírás tárgya; történetfolyama gyakran érintkezik a magyar államéval, teljesen egybevegyül az erdőntuli részekével, de mint városnak, önálló, egészen sajátságos egyedisége van: századokon át se nem magyar, se nem szász egészen - a kettőnek időnként változó arányú vegyüléke előbb, most - egyik vagy másik megbántása nélkül mondhatni - magyar; népe vérében a magyar tűzzel, hon- és szabadságszeretettel, a szász munkásság, iparösztön és takarékossági szellem egyesül, s őt a magyar birodalom népessége legderekabbjai, a várost a kissebb szabású, de legnemzetiebb és legszebb városok közé emeli. E város története nem csak egy osztályt vagy népet érdekel, de igen szent István birodalma egész egyetemét, a jelen s jövendő korokat egyiránt. Olvasni fogja ezt néhány történetbuvár s egy-két nagy olvasottságú és történeti készültségű más olvasó: ezeknek szorosan véve csak az Oklevéltár kellene; megtudják ők abból alkotni maguknak a történetet sokkal jobban, mint a hogy én képes valék; olvassa több történetkedvelő s e téren szintén jártas: ezeket a munka mindkét része egyformán érdekli, izlésök, történetmivelői hajlamaik iránya szerént; ezek elolvasandják a szöveget, czéljaikra merítnek az oklevelek tudás-kútfejéből, s igy mindkettőnek veszik hasznát; azonban kétségenkivül legtöbb van olyan, a kinek élethivatása miatt kevés rá az előkészülete, de van élénk tudásvágya, az ősök iránt szivében kegyelet s a polgári elemet illető minden nagyobb és szebb mozzanat iránt mély érdekeltség: ezeknek az oklevelek nem kellenek, akár ott se lennének könyvében, hanem az egész anyag történelmi alakba öntése szükséges, és pedig a város ős múltjából, az itt élt nemzetek történeteiből minden érdekesre és tudni-valókra kiterjedőleg; az ilyeneknek úgyszólván mindennapi olvasmányuk, történet-tudásuk csaknem egyedüli kútfejévé lehet e téren e könyv; végre olvassák a tudás hő vágyától ihletett ifjak, kik a történelemhez tartozó minden mellék ismeretköri ágakról és tárgyakról felvilágosítást várnak, a multat az élő emlékek földirati s ólom-rajzaiban jelenítve ohajtják látni. ..."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint