Képes újság

A képek eredeti forrása...  
Képes újság Midőn Folyóiratunk első számát kibocsátjuk: azt nem kevés aggodalommal tesszük ugyan, és pedig nem csak financiális, hanem azon tekintetből is: vallyon kedvességet nyerend é honfitársaink előtt. Azonban édes remény táplál, hogy azt, nyelvöket oly hőn szerető magyaraink dugába dűlni meg nem engedendik; sőt mint hazánkban ilyféle első merényletet kegyes pártfogásukra méltatva, számos megrendeléseik által fentartatni fogják. E végre jelentjük: hogy az "Ábrázolt Folyóiratra" még ezentúl is folyvást lehet előfizetni: mivel annyi számot készítettünk, hogy később megrendelendő előfizetőinknek is az elmaradtakkal szolgálni képesek leszünk. Költséget, fáradságot nem kiméltünk. Több jeles tudós férfiak közremunkálásukat s lapunknak eredeti darabokkali ellátását már nagylelküleg megígérték, s kiket megnevezni el nem mulatandjuk. Ennél fogva bátran mondhatjuk: hogy az a köz várakozásnak hova-tovább jobban-jobban fog megfelelhetni, s hogy ez megtörténjék: újra esedezünk hazánk minden tudós férfiai és asszonyai közremumkálásukért. Czélunk e jelen vállalatnál nem vala egyéb, mint honunkból, a külföldi képes újságokat lehetőleg kiszorítani, s a magyar olvasó közönséget eredeti ábrák állal honával jobban megismerkedtetni. Angol, franczia és német ábrázolt Újságok 15 ezernél több előfizetők által ápoltatnak. Tehát előfizetés! - mert csupán egyedül ez fogja fentarthatni s tökéletesbíteni e jelen Ábrázolt Folyóiratot.

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint