Hóman Bálint munkái

A képek eredeti forrása...  
Részlet a forrásmű ismertetőjéből:

"Hóman Bálint (1885-1951) történetírásunk mindmáig egyik legjelentősebb, ma is korszerű tudósa. Ifjúkori munkái már fiatalon tekintélyt biztosítottak számára a tudományos világban. Gazdaságtörténeti, historiográfiai, filológiai munkái területükön máig alapműveknek számítanak. Kiváló könyvtári és gyűjteményi szakember volt: az Egyetemi Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Nemzeti Múzeum igazgatója. Nagytekintélyű, iskolateremtő egyetemi tanár: több kiváló, későbbi akadémikus, egyetemi tanár tanítványát tartja számon a magyar történetírás. 1932-42 között kultúrpolitikusként, vallás- és közoktatásügyi miniszterként a máig élő magyar általános és középiskolai rendszer alapjainak lerakásában, a 8 osztályos általános és 4 osztályos középiskola, a szakoktatás, az állami tanfelügyelői rendszer kiépítésében szerzett elévülhetetlen érdemeket. 1945-46-ban Népbíróság elé állították, életfogytiglani fegyházra ítélték. 1949-ben a váci fegyházba került, ahol a rendszeres bántalmazás, durva bánásmód miatt keletkezett betegségbe 1951-ben belehalt. Korábban vitatott politikai szerepvállalása mellett történetíróként és kultúrpolitikusként is jelentős életművet hagyott maga után, mely életmű méltó megörökítését szolgálja kiadványunk. Az életmű politikai okok miatti mellőzöttsége folytán a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből kikerült, ugyanakkor a magyar polgári történetírás legjelesebb, többnyire nehezen hozzáférhető munkái válnak most a szélesebb közönség számára megismerhetővé. ..."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint