Divéky József fametszetei

A képek eredeti forrása...  
"Divéky kifejezésmódjának alapja abszolút biztos technikai tudása. Egyforma biztonsággal kezeli a fametsző vésőt, a rézkarcoló tűt, a litográfiai krétát, a grafikus tollát és a festő ecsetjét. Elsőrangú, képzett tipográfus, iparművészeti munkái pedig nagy stílusismeretről és még nagyobb stílusérzékéről tanuskodnak."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint