Apák és fiúk
Nagy magyar értékeink - ahogyan fiaik látják

A képek eredeti forrása...  
Részlet Kornitzer Béla: Apák és fiúk című kötetének bevezetőjéből:

"Apák és fiúk... Turgenyev Iván híres regénye viseli ezt a címet. A kiváló orosz regényíró azt az ellentétet rajzolja meg és magyarázza művében, mely az apák és fiúk között, az idősebb és az ifjabb nemzedék között szokott jelentkezni az életkérdések megítélésénél. Az apák a maguk korának és nemzedékének világnézetét, szellemi és erkölcsi öntudatát képviselik, a fiúk pedig a saját élményeik és tapasztalataik alapján kialakult nézetek igazságát vitatják fiatalos lelkesedéssel. Az életviszonyok valóban változnak nemzedékről nemzedékre, úgyhogy szükségszerűen ütköznek ki elvi ellentétek a váltakozó nemzedékek között. Ez a könyv nem a Turgenyev-féle kérdés oldaláról tárgyalja az apák és fiúk viszonyát, nem azt a lélektani rejtélyt akarja megvilágítani. Nem költött személyekről ír, hanem élő emberekről, ismert nevű apákról és fiúkról mond el érdekes és tanulságos dolgokat. A magyar közélet több kiválóságát kérdezte meg az író, hogy milyen lelkiviszony volt közte és édesapja között. A könyvben a hálás és szerető fiúk rajzolják meg az apák emlékét, de úgy, hogy a jellemzéssel önmaguk gondolkozásáról is hű képet adnak."

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint