D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1932_0148b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "munka" fotói a munkáról
B e s o r o l á s i   c í m : munka fotói a munkáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tabák Lajos
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-12
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 13. évf. 7-8. sz. (1932. július-augusztus)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Munkaügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : munkaábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1932
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "munka" fotói a munkáról
Tabák Lajos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A "Munka" folyóirat fotocsoportja munkásságának kis részét igen érdekes könyvben adta közre, mely gazdagodása az igen szegény magyar fotokönyvpiacnak.
("A mi életünkből" A "Munka" folyóirat kiadása. 1932 május hó.)
A fényképezés mind nagyobb és nagyobb rétegeket hódít, bevonult a tipográfia gyakorlati részébe mint fototipográfia, mint fotomontázs, részt kért az új reklám törekvésekből mint reklám fotó is. Igen helyénvaló, hogy azok, kik mesterségüket szeretik, fejlődéséhez hozzájárulnak, a fotográfiát maguk készítsék el, mint munkájuk intéger részét. Ha pedig már megtanultak fotografálni, a technikán kívül megtanulnak látni is. Nyitott szemmel járnak a műhelyben, az uccán, mindenütt és meglátják az életet, nyersen, szentimentálizmustól mentesen.
A hogy előző számunkban bemutattuk a napi életet a riporter szemén át, bemutatjuk a munka képeit a dolgozók, a látó dolgozók szemével. " (Forrás: Magyar Grafika, 13. évf. 7-8. sz. (1932. július-augusztus))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "munka" fotói a munkáról : Lengyel Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1700x1410 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna