D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1931_0094.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bécsi Graphische Lehr- und Versuchsanstalt könyvnyomóosztálya
B e s o r o l á s i   c í m : Bécsi Graphische Lehr- und Versuchsanstalt könyvnyomóosztálya
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Faragó
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-05
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 12. évf. 3-4. sz. (1931. március-április)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakiskola (2018 előtt)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1931
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bécsi Graphische Lehr- und Versuchsanstalt könyvnyomóosztálya
Az alanti és a következő négy oldalon közölt tipográfiai munkák Faragó András, a Graphische Lehr- u. Versuchsanstalt- (Bécs) növendékének tervezetei nyomán készültek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bécs város sok kultúrértéke és egyéb nevezetessége között nagyszerűen megszervezett iskoláira lehet a legbüszkébb. Világhírű fő- és szakiskolái közül az elsők között találjuk a közel félszázados múltra visszatekintő állami Graphische Lehr- und Versuchsanstalt-ot, amelynek látogatói között, - bár igen korlátolt számban vesz fel tanulókat - nemcsak Európa országainak, hanem időnként a távoli Kelet fiaival is találkozhatunk.
Az intézet, amely dr. Junk Rudolf udvari tanácsos gondos vezetése m ellett fénykorát éli, négy fakultásra oszlik. Ezek: sokszorosító osztály (mélynyomás, kő- és offsetnyomás, fénynyomás, kemigráfia), fényképészet, grafika (művészek részére) és főiskolai rangban a könyvnyomó osztály. Ez utóbbira fölveszik azokat is - talán még szívesebben, mint egyenesen a középiskola után -, akik négy középiskolát és a hároméves sokszorosító osztály valamelyik ágát sikeresen elvégezték.
Abból az alkalomból, hogy a könyvnyomó osztály jelenleg egyetlen magyar növendékétől, az utolsó évfolyamot végző Faragó Andrástól közlünk néhány, még a tanév elején készült iskolai munkát, röviden ismertetjük az intézetnek ezt az osztályát."
(Forrás: Magyar Grafika, 1931. március-április)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Faragó András: A bécsi Graphische Lehr- und Versuchsanstalt könyvnyomóosztálya : Reklám nyomtatvány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1335x2133 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna