D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 746602496_42d447b2ec_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet híd
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet híd
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : zsoolt
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-05-12
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2007-07-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kábelhíd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna
G e o N a m e s I d : 2349864
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A főváros bal-parti felének a Szabadsajtó út, jobb-parti felének a Döbrentei tér olyan kulcspontjai, ahol a közeli és a távoli környék legfontosabb közlekedő vonalai összefutnak, amelyek tehát a közlekedés fókuszai. Az Ördögárok völgyében haladó főútvonalakat és a Kerepesi út egyenes folytatását köti egymással össze az Erzsébet híd, amely ily módon legközpontosabb fekvésű hidunk. Háromnyílású, merevítő-tartós függőhíd. Régi alépítményekre épült, azoknak kis mértékű átalakításával. A régi Erzsébet lánchíd megjelenésében szerves része volt a fővárosnak. Eredeti formájában szerették volna újjáépíteni. Nem lehetett. Az új Erzsébet híd - amely a szó szorosan vett értelmében a helyébe lépett - méltó utód. Az újjáépítendő hídra három alternatív terv készült, egy lánchíd, egy felsőpályás gerendahíd és egy korszerű kábelhíd. Mindhárom a régi híd nyílásbeosztásával, mindegyiken egyformán hatnyomú kocsipályával és kétoldali járdával. A lánchidas változatot, 10.500 tonnát meghaladó túlzott acéligénye, a felsőpályás gerendahidat otromba és a városképbe nem illő megjelenése miatt kellett elvetni. A választás így egyértelműen a korszerű kábelhídra esett, amelynek vonalvezetése, nyílásbeosztása követi a régi hídét. Tervezte Sávoly Pál a Uvaterv kollektívájával, Szánthó Pál, Sigrai Tibor, Petur Alajos, Kékedy Pál, Loykó Miklós, Knébel Jenő, Kemény Ádám és Kozma Károly. Az 1959. október 15-i, kormányszintű döntést követően, 1960 tavaszán, az építési munkák a felrobbantott híd megmaradt pesti pilonjának bontásával és az alépítményi munkákkal indultak meg. Az Erzsébet híd 1964. november 21-i forgalomba helyezésével befejeződött a robbantások révén tönkretett budapesti Duna-hidak újjáépítése.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : zsoolt: erzsébet híd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1365 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer