D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_719_pix_Oldal_20_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új népkormány tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Új népkormány tagjai
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Veres
U t ó n é v : A. Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
B e s o r o l á s i   n é v : Vajda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 45. sz. (1918. november 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károlyi Mihály (1875-1955)
V I A F I d : 1481491
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Batthyány Tivadar (1859-1931)
V I A F I d : 89102444
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Garami Ernő (1876-1935)
V I A F I d : 77331702
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nagy Ferenc (1880-1937)
V I A F I d : 88384334
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lovászy Márton (1864-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kunfi Zsigmond Oszkár (1879-1929)
V I A F I d : 20740817
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Linder Béla (1876-1962)
V I A F I d : 315939976
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jászi Oszkár (1875-1957)
V I A F I d : 27076850
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Buza Barna (1873-1944)
V I A F I d : 121436855
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új népkormány tagjai.
Károlyi Mihály (elnök és külügy.). Batthyány Tivadar (belügy.). Garami Ernő (kereskedelem.).
Nagy Ferencz (közélelmezés.). Lovászy Márton (vallás- és közoktatás.). Kunfi Zsigmond (munkaügy és népjólét).
Linder Béla (hadügy.). Jászi Oszkár (nemzetiségi.). Buza Barna (földművelés.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: A legtöbbet emlegetett három ellenzéki képviselő: Gróf Károlyi Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2745x3731 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna