D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_096_pix_Oldal_01_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fegyverszüneti tárgyalások Breszt-Litovszkban
B e s o r o l á s i   c í m : Fegyverszüneti tárgyalások Breszt-Litovszkban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lipót bajor herczeg, a keleti arczvonal parancsnoka aláírja a fegyverszüneti szerződést
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 1. sz. (1918. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Nemzetközi politika, szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanácskozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyverszünet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : békeszerződés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kamenyev, Lev Boriszovics (1883-1936)
V I A F I d : 8186093
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joffe, Adolph Abramovich (1883-1927)
V I A F I d : 62377370
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bitsenko, Anastasia (1875-1938)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Altfater, Vaszilij Mihailovics (1883-1919)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hoffmann, Max (1869-1927)
V I A F I d : 62479621
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mérey Kajetán (1861-1931)
V I A F I d : 232253725
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lipót (Bajorország: herceg) (1846-1930)
V I A F I d : 9883589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Karakhan, Lev Mikhaĭlovich (1889-1937)
V I A F I d : 13502242
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zeki Baraz Kolaç (1862-1943)
V I A F I d : 111146462608327770818
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mirbach-Harff, Wilhelm von (1871-1918)
V I A F I d : 72216467
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rosenberg, Frederic-Hans von (1874-1937)
V I A F I d : 15524825
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1917. december
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Breszt
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fegyverszüneti tárgyalások Breszt-Litovszkban.
Lipót bajor herczeg, a keleti arczvonal parancsnoka aláírja a fegyverszüneti szerződést. - Bufa fölvétele.
1. Kamenev. - 2. Joffe, az orosz küldöttség elnöke. - 3. A. Biccenko asszony. - 4. Altvater ellentengernagy. - 5. Lipsky vezérkari százados. - 6. Karachau, az orosz küldöttség titkára - 7. Fokke alezredes. - 8. Zeki pasa, a török meghatalmazott. - 9. Mérey Kajetan osztrák-magyar nagykövet. - 10. Lipót bajor herczeg. - 11. Hoffmann tábornok, vezérkari főnök. - 12. Gantschew ezredes, a bolgár meghatalmazott. - 13. Horn tengerész kapitány. - 14. Hey vezérkari százados. - 15. Brinkmann vezérkari őrnagy. - 16. Kameke őrnagy. - 17. Rosenberg kapitány. - 18. Mirbach őrnagy. - 19. Dolive-Dobrowolsky.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az orosz delegáció - civilben Trockij és Kamenyev
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák-magyar delegáció megérkezése Breszt-Litovszkba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2525x2225 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna