D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2332980700_3959effbe9_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : 1956 Memorial [1956-os emlékmű]
B e s o r o l á s i   c í m : 1956 Memorial [1956-os emlékmű]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-04-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1946-1989
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1956-os forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I just wanted to summarize in one capture the whole monument along with its direct environment (superb details on this are displayed in many photostreams of Budapest photographers around), erected on the 50th anniversary of the revolution, at the very same spot where Stalin statue has been located up to October 1956 - when it was torn down by the people of Budapest indeed. The Stalin statue wasn't rebuilt after 1956; a grandstand has been constructed instead where leaders of the Communist regime could contemplate the celebrating Hungarian people from on 4th Aprils (in every fifth year), 1st Mays (all years) and 7th Novembers (according to a system I could never comprehend). - The best 1956 memorial ever; its plain simplicity reflects perfectly the unique character of those 13 days
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készült emlékmű az i-y alkotócsoport munkája; 2006. október 23-án, 19 óra 56 perckor avatták fel. A mártírokra és hősökre emlékező alkotás az egykori Felvonulási téren áll, a forradalom kitörésének napján, október 23-án ledöntött Sztálin-szobor helyén. (A kommunista diktatúrát jelképező szobor "ökle" a Nemzeti Múzeumban, "csizmája" a budapesti Szoborpark Múzeumban látható.) Az 56 fokos szöget bezáró, háromszög alakú tömböt alkotó emlékmű több mint 2000 vasoszlopból álló éket formáz, legmagasabb pontján 8 méteres. Egyre sűrűsödő oszlopai rusztikusan rozsdásodó, illetve rozsdamentes vasból készültek. (A különleges anyag folyamatos rozsdásodása tolmácsolja az alkotók üzenetét - fogalmazták meg az i-y alkotócsoport tagjai: Emődi-Kiss Tamás, György Katalin, Horváth Csaba, Papp Tamás.) Az 56-os emlékmű felavatásának napján Ötvenhatosok terére keresztelték át a Felvonulási teret.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3543x1391 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer