D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_49_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Livádia
B e s o r o l á s i   c í m : Livádia
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A czár livádiai nyaralója
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A czárné lakása Livádiában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 43. sz. (1894. október 28.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : üdülőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Livádia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Livádia.
A czár livádiai nyaralója.
A czárné lakása Livádiában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Livádia nem község, csak czári nyaraló épületcsoport. Krím félsziget déli részén fekszik épen a Fekete tenger partján, 5 kilométer távolságra a világhírű Jalta fürdőtől, a honnan egész sereg más nyaralók kettős sora között lehet ide eljutni. Nagy kiterjedésű telep; pompás parkja, melybe a legritkább és legszebb fákat és virágokat gyűjtötték össze nagy költséggel, érdemes a megtekintésre; de építkezése a fejedelmi nyaralónak meglehetősen egyszerű; alig különb, mint egy-egy vagyonosabb polgár díszesebb nyaralója a nagy városok mellett. Külsőleg, mikor az udvar nem tartózkodik ott, inkább csak a díszes orosz kápolna hirdeti, hogy itt a "fehér czár" nyaralója van. A legfőbb azonban itt Krim déli részének pompás éghajlata, szép növényzete; az a megkapóan érdekes kilátás, mely a park lombjain át a Fekete-tenger kék tükrére s partjának változatos alakjára nyílik.
A livádiai nyaraló főépülete, mely képünkön látható, nem nagy terjedelmű. Földszinten vannak az elfogadó szobák s az emeleten a czár és neje magán lakóhelyei. Mintegy ezer méter távolságban még egy másik kastély is van, mely egészen a czárné rendelkezésére áll, s állítólag pompásan van berendezve, a felséges asszony sajátkezűleg készített díszítésével. A parkban különböző épületek vannak szétszórva : kaszárnya a díszőrségnek, tisztilak, vadászlak, görög-keleti templom, s egy hangversenyterem a katonazenészek számára, téli kert, sőt még egy másik fényesebb czári nyaraló is, II. Sándor egykori mulató-kastélya, mely azonban ez uralkodó gyászos halála óta állandóan lakatlanul áll. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. október 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A czárné nyaralója Livádiában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 894x869 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna