D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_42_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti füvészkertben levő Victoria Regia a virág hervadásakor
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti füvészkertben levő Victoria Regia a virág hervadásakor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 42. sz. (1894. október 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : botanikus kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízinövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti füvészkertben levő Victoria Regia a virág hervadásakor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hazánkban már a hetvenes évek elején dr. Procopp fáradozott a Victoria regia tenyésztésén, de sikertelenül, úgy, hogy e növény számára külön épített üvegházát ismét szétbontotta. Az egyetem növénykertjében is csak az idén mutatta meg először a tavi rózsák királyi j a gyönyörű virágját.
A magot Hamburgból hozatták és az idén, februáris 10-ikén, cserépbe ültették el. Április 26-ikán a növényt már a külön üvegház nagy vízmedenczéjébe ültették át, a mikor már 14 levele volt, körülbelül 30 cm átmérővel.
Ettől fogva minden harmadik nap egy-egy új levél fejlődött. A legnagyobb levelek átmérője 2 méter, karimája pedig 14 centiméter, úgy hogy ha a levél teljesen sík lenne, átmérője 2*28 métert tenne. Az első bimbó július 23-ikán mutatkozott és augusztus 4-ikén délután 6 órakor feslett ki - akkor hófehér - virágja először. A víz hőmérséklete 27-5-31-3 C° között szokott ingadozni.
A növény teste 40-60 cm hosszúságú és körülbelül 10 cm vastagságú gyöktörzsből áll. Hosszú, hengerded és kötélvastagságú, vagyis 2*5 centiméter átmérőjű nyeleken álló és a víz felszínén elterülő tojásdad levéllemezei felül sötétzöldek, alant pedig élénk biborszínűek, s nagyon változó méreteik mellett, is oly nagyok, hogy átmérőjük néha 2 métert tesz: egyetlen egy ilyen levél is elég emelni való egy embernek. szelőkön 10-12 centiméter magas perem van. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. október 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Füvészkertben - Victoria amazonica
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti füvészkertben levő Viktoria Regia teljes virágjában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1309x946 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna