D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Orleans-herczegi család főbb tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Orleans-herczegi család főbb tagjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 37. sz. (1894. szeptember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Aumale, Henri d'Orléans (1822-1897)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orléans, Clémentine d' (1817-1907)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orléans, Robert-Philippe d' (1840-1910)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orléans, Louise-Phillipe d' (1838-1894)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orléans, Marie-Isabelle d' (1848-1919)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nemours, Louis d'Orléans (1814-1896)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orléans, Ferdinand Philippe d' (1810-1842)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Orleans-herczegi család főbb tagjai.
Orléansi Henrik, Aumale herczeg, Lajos Fülöp király negyedik fia. Klementina orléansi herczegnö, Lajos Fülöp király leánya, Ágost Szász-Koburg herczeg özvegye.
Orléansi Róbert, chartresi herczeg, a párisi gróf öcscse. Lajos Fülöp herczeg, párisi gróf, Lajos Fülöp király unokája, (megh. 1894. szept. 8.). Izabella herczegnö, a párisi gróf özvegye, Montpensier herczegnek, Lajos Fülöp király ötödik fiának leánya.
Orléansi Lajos, Nemours herczeg, Lajos Fülöp király második fia. Lajos Fülöp orléansi herczeg, a párisi gróf legidősebb fia és örököse. Orléansi Ferencz, Joinville herczeg, Lajos Fülöp király harmadik fia.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koburg Klementina
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Orleansi herczegek : Nemours herczeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Orleansi herczegek: Róbert chartresi herczeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Orleansi herczegek: Aumale herczeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Forche Roman, Gálfy István: Fülöp orleansi herczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3505x3558 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna