D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_54_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fejedelmi vendégek Koburgban
B e s o r o l á s i   c í m : Fejedelmi vendégek Koburgban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 31. sz. (1894. augusztus 5)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vendéglátás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lajos Sándor (Battenberg: herceg) (1854-1921)
V I A F I d : 22509774
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Henry Maurice (Battenberg: herceg) (1858-1896)
V I A F I d : 63767998
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Beatrix (Anglia: hercegnő) (1857-1944)
V I A F I d : 23318500
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Edward (Anglia: király), VII. (1841-1910)
V I A F I d : 265340794
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fülöp (Szász-Koburg-Gotha: herceg) (1844-1921)
V I A F I d : 204094857
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lujza Mária (Belgium: hercegnő) (1858-1924)
V I A F I d : 37717190
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pavel Aleksandrovich (Oroszország: nagyherceg) (1860-1919)
V I A F I d : 60774523
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária (Románia: királyné) (1875-1938)
V I A F I d : 265259195
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Románia: király), I. (1865-1927)
V I A F I d : 15062733
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szergej Alekszandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1857-1905)
V I A F I d : 47557734
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erzsébet (Oroszország: nagyhercegné) (1864-1918)
V I A F I d : 3267821
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alfred (Szász-Koburg és Gotha Hercegség: herceg) (1844-1900)
V I A F I d : 33411163
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vlagyimir Alekszandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1847-1909)
V I A F I d : 67311870
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Coburg (Németország)
G e o N a m e s I d : 2939951
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fejedelmi vendégek Koburgban.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Házasság az angol királyi családban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A walesi herczeg a magyar huszárok közt Miskolczon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Forche Roman - Gálfy István: Lujza belga királyi herczegnő, Koburg Fülöp herczegné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A román trónörökös és menyasszonya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1633x1162 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna