D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_200_Oldal_71_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kolozsvári memurandum-pör
B e s o r o l á s i   c í m : Kolozsvári memurandum-pör
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 22. sz. (1894. június 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Polgári jog
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : per
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : memorandum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : beadvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : románok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vádlott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lucaciu, Vasile (1852-1922)
V I A F I d : 72193260
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Coroianu, Iuliu (1847-1927)
V I A F I d : 157879068
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Barbu, Patriciu (1842-1902)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cristea, Nicolae (1834-1902)
V I A F I d : 71702540
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Albini, Septimiu (1861-1919)
V I A F I d : 102520946
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Comsa, Dimitrie (1846-1931)
V I A F I d : 48813153
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Popovici Barcianu, Daniil (1847-1903)
V I A F I d : 267268534
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pop de Băseşti, George (1835-1919)
V I A F I d : 137627231
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Raƫiu, Ioan (1828-1902)
V I A F I d : 52496902
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kolozsvári memurandum-pör. - Jantyik Mátyás tollrajzai.
Szelistyei oláhok. Oláh nők a karzaton.
Oláh hírlapírónő. Oláh falusiasszony. Lukácsiu.
A vádlottak egyik csoportja
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: A memorandum-pör vádlottai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 582x852 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna