D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 465_584_pix_Oldal_36_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferencz Ferdinánd és neje gyermekeikkel, Ernő és Miksa herczegekkel és Zsófia herczegnővel
B e s o r o l á s i   c í m : Ferencz Ferdinánd és neje gyermekeikkel, Ernő és Miksa herczegekkel és Zsófia herczegnővel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-08-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 27. sz. (1914. július 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferenc Ferdinánd (Magyarország: trónörökös) (1863-1914)
V I A F I d : 50016762
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sophie, Herzogin von Hohenberg (1868-1914)
V I A F I d : 156690371
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ferencz Ferdinánd és neje gyermekeikkel, Ernő és Miksa herczegekkel és Zsófia herczegnővel. - 1914. évi fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Ferenc Ferdinánd főherceg (Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef von Habsburg-Lothringen, Erzherzog von Österreich-Este) (Graz, 1863. december 18. - Szarajevó, 1914. június 28.) osztrák főherceg, 1896-tól az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse. Az életét kioltó szarajevói merénylet az első világháborút kirobbantó eseménynek tekinthető.
Ferenc Ferdinánd és Chotek Zsófia házasságából négy gyermek született, akik anyjuk rangját örökölték. A legidősebb fiú Hohenberg uralkodó hercegének címét (Herzog), a többiek az alacsonyabb, nem-uralkodó hercegi címet (Fürst) kapták:
Sophie von Hohenberg hercegnő (Fürstin von Hohenberg, 1901-1990), aki 1920-ban Friedrich von Nostitz-Rieneck grófhoz (1893-1973) ment feleségül;
Maximilian von Hohenberg herceg (Herzog von Hohenberg, 1902-1962), aki 1926-ban Elisabeth von Waldburg-Wolfegg und Waldsee grófnőt vette feleségül;
Ernst von Hohenberg herceg (Fürst von Hohenberg, 1904-1954), aki 1936-ban Marie-Therése Woodot vette feleségül;
Egy fiú (halva született 1908)
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ő csász. és kir. fensége Ferenc Ferdinánd főherceg legszűkebb családi körében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Adéle : Ferencz Ferdinánd trónörökös nejével és gyermekeivel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2526x1856 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna