D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : elektronikus_konyvek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az elektronikus könyvek haszonkölcsönzése és annak problémái
B e s o r o l á s i   c í m : Elektronikus könyvek haszonkölcsönzése és annak problémái
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bordás
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-13
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-09-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiadó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kölcsönzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az e-könyvek kölcsönzése külföldön (USA, Nagy Britannia) Kiadói és vállalkozói könyvkölcsönzés A könyvpiacon belül és kívül többen felfigyeltek arra, hogy a jelenlegi könyvtári szervezetek nehezen küzdenek meg a digitális kiadványok keltette igények kielégítésével. e- könyvek bekerüljenek-e a könyvtári hálózatba előnye BEFEKTETŐNEK: nem igényel szállítást, raktározást, intézményszerű apparátust, így vonzza a befektetőket KIADÓNAK: a mű nem kerül ki a megfelelően védett rendszerükből, és mégis ki tudnak elégíteni egy valós igényt: a kölcsönözhetőséget, a teljes jogú vásárlás magasabb költségeivel szemben. vállalkozói könyvkölcsönzés megjelenhet: A kérdés csak az, alkalmasak lesznek-e hozzá a társadalmi-gazdasági feltételek? Conclusion Mi is valójában az e-book? Az elektronikus vagyis digitális megfelelője egy hagyományos, nyomtatott könyvnek. Előnyei: a helytakarékosság és az egyszerű sokszorosítás, illetve továbbítás, gyors és bizonyos esetekben ingyenesen hozzáférés. Hátrányai: esetleg látásromlás mellet talán a különféle hardware és software fejlődés következtében esetlegesen fellépő inkompatibilitás a legjelentősebb. Az e-könyvek formátumai jellemzően két nagy csoportba sorolhatóak: a platformfüggetlen és a platformfüggő formátumok közé. Más szempontból csoportosítva, lehetnek általános dokumentumformátumok vagy direkt e-könyvek közzétételére kifejlesztett formátumok. A leggyakoribb formátumok: txt doc HTML exe jpeg pdf jellemzői: Az e-könyvek egyik jellegzetessége, hogy mivel nyomtatási költség nem terheli őket így olcsóbban értékesíthető, a virtuális formának köszönhetően pedig jobban és gyorsabban terjeszthető. Az e-könyvek létrehozásának alacsony költségéből eredően ma már számos olyan könyv van, ami csak elektronikusan létezik. Sőt, amióta az internetmarketing is felismerte az e-könyvekben rejlő lehetőségeket, számos e-könyv ingyenesen is letölthető. Formátumok: készítése: E-könyvet - a formátumtól függően - számos alkalmazással készíthetünk. Ezek lehetnek általános szövegszerkesztők vagy olyan konverter programok, amelyek az általános szövegformátumból alakítanak ki speciális e-könyv fájlokat. Az e-könyvek készítésének van Magyarországon is már intézményesült formája, ugyanis A Nagy e-Könyv Program keretében bárki csatlakozhat egy üzleti érdekeltségű mentorhálózathoz. A jelenleg preferált szoftverrel multimédiás 3D e-könyv alkalmazásokat készítenek, amelyeket a világhálón értékesítenek. e-book olvasására alkalmas eszközök: probléma: A szerzői jogvédelem: - vásárlás tekintetében egyaránt -kölcsönzés Az amerikai kiadók szövetségének válasza könyvtárak nonprofit jellegüknél fogva fel tudnak lépni közösen, egy platformon, addig a trösztellenes jogszabályok a kiadók számára ezt nem teszik lehetővé, tehát minden kiadó kénytelen kialakítani saját, a könyvtárak számára is elfogadható feltételrendszerét. Nagy -Britannia A fent említett vita hatására megjelent egy szakértői cikk ami felhívja a figyelmet, hogy: az e-könyv területén kereskedelmi cégek is vesznek át könyvtári funkciókat, (pl Amazon Kindle-olvasó tulajdonosoknak Kindle Owners; Lending Library néven e-könyv kölcsönzési lehetőséget nyújt.) az USA-ban a First Sale fogalmát szabályozó jogszabály a hagyományos papírkönyvek kölcsönzését lehetővé teszi, DE az e-könyvre ez a szabály nem vonatkozik! megoldás lehetne: felhő alapú kölcsönzés megoldást jelentene a kisebb könyvtárak számára is, hiszen így a könyveket nem szükséges megvásárolni, csak a felhőből való kölcsönzés után kell fizetni. USA Second hand e-bookok kereskedelme az USA-ban amerikai illetékes hatóság (United States Patent and Trademark Office) engedélyezte az elektronikus tartalmak másodlagos kereskedelmét-Secondary market for digital objects probléma: - miképp lehet biztosítani, hogy eladás után az e-book törlődjön valóban az eladó gépéről, és csak a vevő eszközén legyen a továbbiakban elérhető?- informatikailag kell biztosítani! -e-könyvek mellett van jövője az íróknak és a kiadóknak? - a kiadók engedélyére szükség van a second hand kereskedelemhez? (már nem létező kiadók engedélyét hogyan?) "Egész nagyszerű a vevőknek, élvezni is fogják az előnyöket az olvasók, tegyék is bátran, egész addig, míg egyszercsak azon veszik észre magukat, nincs szerző, nincs kreatív, nincs lektor, egyáltalán, nincs könyv, csak szöveg-massza, betű-állomány." USA- ahol jól működik szolgáltatás neve: Library Direct működése: -A könyvtár példányt vásárol, és azt csak egy beiratkozott olvasónak kölcsönözheti egyidőben.(Függetlenül attól, hogy természetesen képes lenne az egy digitális példányból az összes megjelenő igényt egyszerre kielégíteni.) free kategória-self publishing (könyvtár nem fizet érte/ olcsóbban )- a szerzőnek kedvez, hogy minél többen megismerjék művét-végtelen számban kölcsönözhető egyszerre-miert kell hozzá könyvtár?- szürés, segítség - külföldi könyvek is eladhatóak- könnyebb megismerés, terjesztés Könyvtári e-book kölcsönzés itthon formái: A könyvtári e-könyv kölcsönzés formái még nem szilárdultak meg. 2 konstrukció: 1: e-könyv-olvasó kölcsönzése (eszköz-kölcsönzés) 2: e-tartalom kölcsönzése (dokumentum-kölcsönzés: szöveg mellett hang-, kép-, videó-állomány is) Hogyan kölcsönözhetünk? Web-alapú kölcsönzés A művet a könyvtári portálon keresztül lehet kikölcsönözni, ezt követően a dokumentum bármikor kinyitható, olvasható a megszabott ideig. Hálózati alapú kölcsönzés A dokumentum nem kerül kikölcsönzésre, csak hozzáférést kap az olvasó!--> Ennek megfelelően csak aktív internet-kapcsolattal olvasható, és logikusan egy adott példányt mindig csak egy ember olvashat. előjegyezni kell a könyvet, vagy bízni a szerencsében, hogy más éppen nem olvassa a részemről is keresett szöveget. szöveg-bérlet Intézményhez kötött kölcsönzés Csak a helyszínen,(könyvtár, könyvtár által üzemeltetett letöltő-központ) juthat az olvasó a dokumentumhoz, off-line tranzakció keretében (gépre való feltöltés). A törlés, a határidő lejártával, itt is lehet automatikus. Használati alapú kölcsönzés A könyvtár licencet vásárol, és minden egyes kikölcsönzött példány után licencdíjat fizet. Akár az sem kizárható, hogy bizonyos összeg elérése után a könyv a birtokába kerül, ez után már szabadon kölcsönözheti Így elkerülhető a várakozás a könyvre, hiszen egy példány korlátlan számban kölcsönözhető egyidejűleg. A könyvtár valódi tevékenysége itt text-lízing fogalommal írható le probléma: megvan a megfelelő könyvtári architektúra DE a kiadók idegenkednek nem látják biztosítottnak jogaik védelmét! nincsenek biztosítva a könyvtárak a hackerek ellen=könyvek lopása fogyasztói magatartás birtoklás és ellenőrzés kérdése nincs a működéshez szükséges biznisz-modell Amíg ez a helyzet nem változik, csak korlátolt állományokkal számolhatunk az e-bookkölcsönzésben. különböző elvárások: 1. Digitális unikalitás. 2. Elérhetőség. (töb példány) 3. Használati komfort(elérhetővé tétel, kinyomtathatóság) 4. Frissítés. 5. A mű autorizáltságát( azaz a szöveg szerzői hitelességét garantálni kell) Az e-könyv megjelenése is új igényeket szül.( igaz, digitális tartalmakat eddig is szolgáltattak is a könyvtárak pl:Magyar Elektronikus Könyvtár, teljesen ingyenesen, nem korlátozva az elérhetőséget.) A beiratkozott tagok igénye--> hogy a digitálisan készült és készletezett műveket,(kortárs szerzők alkotásait )is elérhessék az Interneten keresztül könyvtári szolgáltatás keretein belül. probléma: A fejlődési alapkésztetésen kívül a könyvtáraknak az alábbi kényszerítő feltételekkel is számolniuk kell: Kiadói szöveg-disztribúció (kölcsönzés) megjelenése olvasók új konstrukciókba terelése: pl. egyéb fogyasztáshoz kötött könyvvásárlás, kuponos engedmények rendszere e-könyv kölcsönzés és értékesítés (távközlési, pénzügyi szolgáltatók kínálata) e-könyvek, e-könyv-olvasók árának csökkenése új, tőkeerős, globális cégek megjelenése a könyvkultúra különböző ágazataiban (főleg média-vállalkozások irányából) könyvtári rendszeren kívüli projektek megjelenése (Google Books) e-könyvolvasó kölcsönzése (eszközkölcsönzés); Az eszközkölcsönzés ideje nyilvánvalóan rövidre szabott-készülékek árcsökkenése miatt (kivéve egyetemi színterek-oktatáshoz helyi használatra- jelenleg: Országos Széchenyi Könyvtár,Lingnan University, Hong Kong e-tartalom kölcsönzése (dokumentum-kölcsönzés: szöveg mellett hang-, kép-, videó-állomány is) Ez a könyvtári szervíz az intézmény tulajdonában lévő virtuális kópiákat (e-példányokat) kínálja kölcsönzésre. A kölcsönzés a megszokott könyvtári üzemmód szerint történik: a beiratkozott olvasó a web felületen kikölcsönzi (kosarába teszi, egyéni könyvespolcára húzza) a keresett művet-ezzel adott időre (többnyire 2-3 hétre) megszerzi az olvasás jogát és lehetőségét. A könyvet nem kell lejártakor visszavinni, újra dokumentálni, a mű olvashatósága (kinyithatósága) határidőre megszűnik. lebonyolításának módjai: -Web-alapú kölcsönzés -Hálózati alapú kölcsönzés -Használati alapú kölcsönzés -Intézményhez kötött kölcsönzés nem egy dedikált hardvereszközön üzemeltetik, hanem a szolgáltató eszközein elosztva, a szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a szolgáltatásokat a felhasználók hálózaton keresztül érhetik el, publikus felhő esetében az interneten keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton vagy az interneten. alkotásokat pl: Bécs: Onleihe a szolgáltatást csak az veheti igénybe, aki a könyvtár regisztrált látogatója, azaz beiratkozott olvasó. A használati segítség írott és videó változatából kiderül, hogy itt is példánykölcsönzésről van szó tehát az igényelt dokumentumot egyszerre csak egy személy használhatja. ha hozzájutunk a kölcsönzött műhöz, az letölthető a számítógépre, így offline olvasható. A kölcsönzés az interneten át zajlik nemcsak szöveges anyagok adják a kínálatot- audioállományok és közéleti magazinok is.( eBook, eAudio, ePaper)- nemzetközi kifejezéseket használnak A kölcsönözhető egységekhez minden esetben megadják a szükséges formátumokat-általában az ePub Ennek megfelelően az e-könyvolvasókra optimalizált köteteknél kilistázzák az adott formátumot használó olvasóeszközöket. (A jelenlegi állás szerint közel kilencezer egység kölcsönözhető) Leltárba szedik az újdonságokat és a legkeresettebb alkotásoka brit kormány bejelentette, hogy felülvizsgálja az e-könyvek kölcsönzésének témakörét. Oka: Nagy-Britanniában túl kevés könyvtár kínál e-könyveket kölcsönzésre. A legnagyobb kérdésnek a kölcsönzések utáni jogdíjfizetést tartják, továbbá azt, hogy a kiadók a könyvtári e-könyv kölcsönzés esetén attól félnek, elmaradnak tervezett bevételeik. lehetséges megoldásának azt tartják, hogy minden e-könyv kölcsönzés után a felhasználónak fizetnie kelljen, a bevétel pedig megoszlik majd a kiadó és a könyvtár között. Ebben a formában tehát a könyvtári beiratkozási díj nem foglalná magába a korlátlan kölcsönzési lehetőséget. A közös együttműködés szempontjából több alapkitétel van, amelyekhez ragaszkodniuk kell a kiadóknak, a könyvtárak ezekben a keretekben gondolkodhatnak: A könyvtárak a megvásárolt e-könyv alapján (bár a technikai lehetőségek ennél szélesebb kiaknázást tennének lehetővé) csak egy digitális példányt, egy időben csak egy embernek kölcsönözhetnek, csak egy adott határidő keretein belül. A könyvtár csak beiratkozott olvasójának kölcsönözheti a könyvet- az olvasónak igazolnia kell, hogy a könyvtár szolgáltatási régióján belül lakik, ha igénybe kívánja venni az e-könyvkölcsönzést. A szolgáltatás csak helyi letöltés formájában lehetséges, A kikölcsönzött könyvtári egység adott határidő után megnyithatatlanná kell hogy váljon az olvasó részére, a hozzáférés megszűnik, egyszerűen és visszavonhatatlanul. NEM EZ AZ EGETLEN MODELL alkalmasak lesznek-e hozzá a társadalmi-gazdasági feltételek? A fizetőképes olvasórétegekre marketing össztűz fog irányulni az e-book térnyerésével párhuzamosan, mint ezt megszokhattuk új digitális termékek piaci megjelenésekor. Ennek kapcsán talán önálló ajánlatként, vagy egyéb piaci csomagok részeként jelenhet meg a fizetős kölcsönzés. Jelenleg Budapesten is folynak kísérletek könyvbérlési konstrukciókkal olvasóeszköz-forgalmazók és a tartalomkölcsönzés Kindle A megvásárolt könyv egy - szintén abba a hálózatba regisztrált - személynek átengedhető.(MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZÖTT JÖN LÉTRE A KÖNYVCSERE!) Ez az idő 2 hét ezalatt természetesen az eredeti vásárló nem fér hozzá a könyvhöz, és ezt csak egyszer teheti meg egy könyvvel (jelenleg) ez a lehetőség nem minden megvásárolt könyvre érvényes, függően a kiadói szerződéstől. a kölcsönzést nem a forgalmazó vÉgzi, csak engedi, elviseli KIADÓI ÉS KERESKEDŐI KÖLCSÖNZÉSI SEGÍTSÉG (nagyon erős korlátozásokkal) olvasóeszköz-forgalmazók és a tartalomkölcsönzés Nook Felkínálják a tulajdonosoknak azt a lehetőséget (Read in Store opció), hogy a Barnes and Noble könyvesboltjaiban a teljes e-könyvkínálatból olvashatnak a helyi hálózat igénybevételével a saját Nook e-olvasójukon - de csak naponta egy órát A nyomtatott művek fizikai birtokbavétele és örökös tulajdonlása mellett a könyvtárakban folyamatosan nő a digitális források jelenléte DE Az e-könyvek további terjedését a túlságosan is korlátozó jellegű jogi megszorítások gátolják, annak ellenére, hogy a hatályos hazai és európai szabályozások és irányelvek megállapítják a tudáshozzáférés szempontjából kedvezményezett (a szerzői jogi előírások alól részlegesen kivett) felhasználói kört: könyvtárak és archívumok javára hozott kivételek; a művek oktatási és kutatási célú terjesztését lehetővé tevő kivételek; a fogyatékos személyek érdekében hozott kivételek; a felhasználók által létrehozott tartalom esetében adott esetleges kivétel A digitális könyvvilág e-tartalomkölcsönzési szegmense még sok újdonságot hozhat. megkérdőjeleződik a kölcsönzés szükségszerűsége, hiszen a nem szerzői jogvédelem alatt álló művek már virtuális könyvtárak, illetve könyvárusítással foglalkozó vállalkozások kínálatában ingyenesen letölthetők, gazdag formátumválasztékban hozzáférhetők. A nagy e-könyvolvasó forgalmazók szintén folyamatosan bővítik a szabad tartalmakat. Formálódnak olyan konstrukciók, amelyek a médiafogyasztási szokásokban már elfogadottnak számítanak: például reklámért cserébe kurrens tartalmakat mellékelnek. A nem is olyan távoli jövőben megtörténhet: sikerül az e-könyvek árát olyan szintre redukálni, hogy kölcsönzés helyett bármit érdemesebb lesz megvenni, ami iránt érdeklődik az olvasó? Ezt a folyamatot segíti, hogy egyre több e-könyvnél a vevő egyre nagyobb betekintést nyerhet a kívánt alkotásba a vásárlás előtt LESZ -E SZÜKSÉG EGYÁLTALÁN E-KÖNYV KÖLCSÖNZÉSRE? - ezen országokból indult ill. itt a legelterjedtebb az e-könyvek használata - korán felmerültek a problémák az e-könyvek kölcsönzésének tekintetében, ugyanis a könyvtárak legtöbb esetben vásárlásra kínálják a könyveket, első sorban a kölcsönzés jogi szabályozásának hiánya miatt Az USA-ban a mintegy 112 ezer könyvtár 76%-a kínál e-könyvet kölcsönzésre, 39%-uk e-olvasó készüléket is kölcsönöz olvasóinak.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne