D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csernobil.jpg
C Í M 
F ő c í m : 20 évvel Csernobil után
B e s o r o l á s i   c í m : 20 évvel Csernobil után
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomerőmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomreaktor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomtechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csernobil
G e o N a m e s I d : 710403
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ukrajna
G e o N a m e s I d : 690791
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 20 évvel Csernobil után Radnóti Katalin rad8012@helka.iif.hu Dia 2 Maghasadás Dia 3 Láncreakció Hasadványok radioaktívak, mert neutronfeleslegük van. Bomba: láncreakció nem szabályozott, dúsítás kb. 100%. Erőmű: láncreakció szabályozott, dúsítás 3-4%, moderátor szükséges. Dia 4 Főbb reaktortípusok Vizes, könnyűvíz 12-15MPa nyomáson (Paks), Nehézvizes (Kanada), Grafit moderátoros, vízhűtéses (Csernobil), Alulmoderált, felülmoderált rendszer. Dia 5 Nyomott vizes reaktorok 3 vízkör 42 tonna urán 37 db szabályzó- rúd P=460MW Dia 6 Grafitmoderátoros reaktor 1 vízkör 190 tonna urán 200 db szabályzó- rúd P=1000MW Dia 7 A baleset okai és lefolyása 1986. április 25. péntek 1.00 óra: Csökkenteni kezdik a reaktor teljesítményét. 13.05: 1.6 GW a hőteljesítmény, a két turbina közül az egyiket lekapcsolják. 14.00: Lekapcsolják a vészleállító rendszert, amely bóros vízzel árasztaná el a reaktort, hogy a neutronok elnyelése által megszakítsa a láncreakciót. Az operátorok akarják kizárólagosan kezelni a reaktort. Dia 8 14.05: Az energia-felügyelet váratlanul további elektromos teljesítményt kér a hálózatba. Megszüntetik a teljesítmény további csökkentését és 0.5 GW-ot juttatnak a hálózatba. (A reaktor teljesítménye egyébként 1 GW.) 23.10: Az operátor engedélyt kap a reaktor leállítására, elkezdi csökkenteni a teljesítményt. Szombat 0.28: Lekapcsolják a neutronsűrűség lokális ellenőrzését, így a biztonsági automatika csak globális szabályozást szolgáltat. (Az ilyen típusú reaktorokban a neutronsűrűség elég nagy eltéréseket mutathat a hely függvényében.) Továbbá szabályellenesen felfokozzák a vízáramlás sebességét a megengedett maximális érték fölé, így annak nincs ideje lehűlni és hőmérséklete e miatt megközelíti a forráspontot. A reaktorban instabilitás jelei mutatkoznak, teljesítménye hirtelen 0.03 GW-ra esik le. Dia 9 1.07: A reaktor 0.2 GW hőteljesítményen stabilizálódik, mérséklik a hűtővíz áramoltatását. 1.22: A neutronelnyelő rudak magasan ki vannak húzva, mivel az üzem során az urán hasadásakor, illetve a hasadványok további bomlása során elég sok Xe-135 izotóp is keletkezik, mely elnyeli a neutronokat. Az erősen xenonmérgezett reaktor instabil állapotú, mivel ha megugrik hirtelen a neutronsűrűség, az eltünteti ezt a mérget, így a neutronsokszorozás megnő. Ez viszont pozitív visszacsatolást jelent. Ha a neutronelnyelő rudak magasan ki vannak húzva, akkor leesésükhöz hosszabb idő szükséges, mint a reaktor reakcióideje a pozitív visszacsatolással szemben. Xenonmérgezett reaktorban tilos mindenféle kísérletet végezni! Dia 10 1.23.04: Elkezdik a kísérletet és kikapcsolják a vészleállítási automatikát. 1.23.20: Emelkedik a hőmérséklet. A vészleállítási automatika a szabályzórudak beejtésével leállítaná a reaktort, de azt már előbb kikapcsolták. 1.23.21: A szabályzórudakat kézi vezérléssel lefelé mozgatják, de lassan. Az alsó része ráadásul grafitból készült és amint az behatol a reaktorba, vizet szorít ki. A víz kis mértékben ugyan, de elnyeli a neutronokat, a grafit azonban nem. Így a sokszorozási tényező egy kicsit emelkedik. Dia 11 Szabályzó rudak Dia 12 11.23.31: Lokálisan gyorsan növekszik a neutronsűrűség, azonban a lokális ellenőrző rendszert már előzőleg kikapcsolták. 1.23.40: Fél perc alatt 0.32 GW-ra növekedett a hőteljesítmány, ezért az operátor a vészleállítás mellett dönt. Dia 13 1.23.43: A hőteljesítmény 1.4 GW és másodpercenként duplázódik. A reaktor lokálisan kritikussá vált. A hirtelen felmelegedés folytán a szabályzórudak elgörbülnek, így nem érnek le a reaktor aljára. 1.23.45: A hőteljesítmény 3 GW, a reaktor globálisan megszaladt. 1.23.46: A hűtővíz elforr, a neutronsokszorozás tovább fokozódik. 1.23.47: Az urán fűtőelemek felrepednek a magas hőmérséklet miatt, leáll a láncreakció. 1.23.48: Felrepednek a vízvezetékcsövek. Dia 14 1.23.49: Kinyílik a reaktor belseje, a víz forrása termikus robbanást okoz. 1.24: Kémiai reakciók indulnak be: Az első robbanás Továbbá a külső levegővel keveredve bekövetkezik a második robbanás: Mivel a reaktor nem volt biztonsági épületbe zárva, a robbanás következtében beomlik a tetőszerkezet, radioaktivitás kerül a levegőbe. Dia 15 április 26 - május 5. Az épületben keletkező tüzet hamar eloltják, de a felnyílt reaktorban a grafit mind nagyobb részére terjed ki a tűz. A füsttel a légkörbe kerül minden illékony hasadási termék. A baleset következtében főleg a következő hasadási termékek kerülnek ki: számos rövid felezési idejű, mint Te-132, I-132, I-131, Ba-140, La-140, és Cs-136, melyek azóta már gyakorlatilag lebomlottak. Ma a Cs-137 a jelentős, melynek felezési ideje csaknem 30 év, de ezen izotóp által kisugárzott gammasugárzás energiája szerencsére csekély. május 5. Elfojtják a tüzet, a reaktort homokkal, ólommal takarják le. Gyakorlatilag megszűnik a radioaktivitás kiáramlása. Dia 16 A baleset hétvégén, hajnalban történt, s nem adtak ki megfelelő tájékoztatót. A balesetet épülettűzként értelmezték. A lakosság kitelepítése, kb. 350 ezer ember, és későn indult meg. Nem következett volna be a baleset, ha az akkor meglévő és üzemképes biztonsági rendszereket nem helyezik üzemen kívül! Dia 17 Következmények, és várható következmények Az elhárítási munkálatokban 800 ezer fő vett részt! Közvetlen haláleset: 50 fő. Pajzsmirigy megbetegedések száma: 4000 fő, ebből 9 halál. Várható halálesetek becslése (leukémia-, pajzsmirigyrák): 4000 fő. Hány embert érintett: 7 millió. Pszichikai, mentális problémák jelentkezése (információhiány, kitelepítések, túlzások stb.). Hazánkban nincs statisztikailag kimutatható probléma. Dia 18 Dia 19 Nukleáris eseményskála 7. Nagyon súlyos baleset Csernobil 1986. 6. Súlyos baleset Reprocesszáló üzem, Oroszország, 1957. 5. Telephelyen kívüli hatás Windscale reaktor Anglia 1957. TMI-2, USA 1979. Tokai Mura, Japán 1999. 4. Telephelyen kívül nincs hatása Windscale reprocesszáló üzem, Anglia 1973. 3. Súlyos üzemzavar Paks 2003. 2.Üzemzavar 1.Rendellenesség 0. Dia 20 Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mit tanítsunk az energiáról?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet