D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : blog.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/087400/087492/blog_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A blogokról...
B e s o r o l á s i   c í m : Blogokról...
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Buzai
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-11-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes alkalmazások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : programnyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : blog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális valóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : napló
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Blogoljon-e a könyvtár, s ha igen, tényleg? Elmélet.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A blogokról de előtte általánosságban a blogokról blog Wordpress Tumblr Twitter Facebook Iwiw Drive Prezi Picasa Flickr Indafoto Youtube Indavideo Videosmart Delicious Slideshare Scribd Google Calendar? Google Maps Doodle Remember The Milk Okostelefon web és log (napló) --> weblog --> blog Miröl írjunk? az élményeinkröl, a tapasztalatainkról, a véleményünkröl amiröl csak kedvünk van Miért írjunk? hogy értékes(nek vélt) gondolatainkat másokkal is megosszuk hogy mások véleményét is megismerhessük hogy ne kelljen külön-külön minden barátunknak elküldeni egy azonos tartalmú levelet (könyvtárak esetében pl. meghívó) hogy kiírjunk magunkból mindent (pszichológia) hogy megmaradjanak az emlékeink A blogokról általánosságban a blogokról Kinek írunk? eleinte barátainknak, ismerőseinknek késöbb azonos érdeklödésü internetezöknek könyvtárak esetében olvasóknak és potenciális olvasóknak, a szakmának általánosságban a blogokról Blogok a kilencvenes évek végétl: közléskényszer Különféle típusai énblogok (pl. privát blogok, babablogok, fotóblogok) tematikus blogok (pl. közélet, szakmai) általánosságban a blogokról A blogok jellemzői: ingyenes egyszerü a létrehozása, bejegyzések írása (alapfokú informatikai ismeretek) kronológiailag rendezettek (napló) a külsöségek másodlagosak, nem (annyira) fontos a megjelenés laza stílus, közvetlen hangnem Kell-e a könyvtárnak? Nem feltétlenül - ha van egy tökéletes honlapunk De van? A közkönyvtár információs centrum, amelynek feladata mindenféle ismeret, információ megszorítás és korlátozás nélkül való hozzáférhetövé tétele - Könyvtárosok kézikönyve. 3. köt.: a könyvtárak rendszere / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Bp. : Osiris, 2001. - p. 79. általánosságban a blogokról Miért jó a könyvtárnak? ingyenes egyszerü a létrehozása a használók más oldalról is megismerhetik a könyvtárakat és a könyvtárosokat ajánlhatunk könyveket, filmeket, programokat interaktív általánosságban a blogokról Interaktivitás: a blogot nem csak Te írod, merthogy kommentárok - minden bejegyzésedre reagálhatnak az olvasók a kommentekböl kiderülhetnek olvasói igények, vélemények párbeszédek alakulnak ki olykor hónapokkal korábbi bejegyzésekre érkezhetnek újabb kommentárok általánosságban a blogokról Mik lehetnek a problémák? Munkaerö hiánya (a blogot legalább 3-4 naponta illik frissíteni) Konzervatív vezetés Téma hiánya Olvasó hiánya A kritika általánosságban a blogokról Legnépszerűbb hazai szolgáltatók: http://blog.hu/ http://www.blogger.com http://hu.wordpress.com/ általánosságban a blogokról és a közösségi oldalakról
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Zsuzsanna: Tematikus információforrások az Interneten I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x593 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet