D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : trenciansky_hrad.jpg
C Í M 
F ő c í m : Treciansky hrad [A Trencséni vár látképe nyugatról]
B e s o r o l á s i   c í m : Treciansky hrad [A Trencséni vár látképe nyugatról]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zeliznák
U t ó n é v : Peter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2005-05-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikimedia Commons-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Trencsén
G e o N a m e s I d : 3057140
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Trencsén: A trencséni vár a Felvidék egyik legnagyobb vára, amely a 11. század óta áll. Számos alkalommal sikerrel tartóztatta fel a Magyarországra támadó cseheket és morvákat. A tatárok sem tudták bevenni. Csák Máté kiskirály tartományi székhelye volt, később birtokosai között voltak a Hunyadiak és a Szapolyaiak. 1377-ben itt tartották Mária királynő és Luxemburgi Zsigmond esküvőjét. 1622-ben itt őrizték 3 hónapig a Szent Koronát. 1708. augusztus 3-án falai alatt zajlott a trencséni csata. A várban ma történelmi kiállítás látható.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Trencsén és környéke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3875x2578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Szabados Dorottya
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer