D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0582_0704_pix_Oldal_02_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az árvíz pusztításai
B e s o r o l á s i   c í m : Árvíz pusztításai
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Halmágyi
U t ó n é v : Samu
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Borók
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zádor
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 30. sz. (1913. július 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : árvíz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti híd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dicsőszentmárton
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Marosvásárhely
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Mezőtelegd
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1913
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az árvíz pusztításai.
1. Összedőlt házak. - 2. Megrokkant vasúti híd. - 3. A gázgyár környéki lakókat tutajosok mentik. - 4. A Sándor János-út. (Ez a négy kép Dicsőszentmártonból való, Halmágyi Samu fölvételei.) - 5. Kilakoltatják a lakókat a szabadi úton. - 6. Összedőléssel fenyegető házak - 7. Külvárosi utcza viz alatt. (Szabó Pál fölvételei Marosvásárhelyről.) - 8. Mezőtelegd főutczája és az Erzsébet-tér. (Borok József fölvétele.) - 9 A Nagy-Szamos áradása Bethlen községnél (Zádor Ignácz fölvétele.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benedek Samu: Az árvíz pusztításai Máramaroson és Erdélyben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csíky Lajos: Az árvíz pusztításai Máramaroson és Erdélyben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2643x3729 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna