D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : banhorvat1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bánhorvát
B e s o r o l á s i   c í m : Bánhorvát
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ref. templom
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1905
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Üdvözlet kelte
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Bánhorvát
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], 1905 [?]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bánhorvát
G e o N a m e s I d : 722599
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bánhorváti
G e o N a m e s I d : 722599
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bánhorvát. Ref. templom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bánhorváti a megye északnyugati részén fekszik, a Bán-patak partján, Kazincbarcika nyugati szomszédságában. Első említését a Váradi Regestrumban találjuk, ahol 1220-ban villa Horuat néven említik. Református temploma műemlék, valószínűleg a XV-XVI. században épült. Műemlék jellegű a római katolikus plébániaház és a postaház. A bánfalvi református templom szintén műemlék jellegű épület.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : BÁNHORVÁT község (170 m.) Borsod vm. felsőborsodi ref. egyházmegye, 504 lélekszámmal, (792) magyar lakossal a kies Bánvölgyében szép ősi ref. templomával. Posta, távirda, telefon helyben. Vasut állomása Vadna, 6 km. - Az Upponyi völgy és a Damasa szakadék közelében. - Az Eger-Putnoki utvonalon a 67 km.-nél fekszik a Bán patak baloldalán.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K é p a l á í r á s : 1200 körül Horrwada - 1293 Horváth - 1544 Baán-Horváth - Ma 1933 Bánhorvát
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsod vm. 1873: Bánhorvát, Bánfalva, 1950: Bánfalva + Bánhorvát = Bánhorváti
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánfalvai részlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x1264 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer