D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0833_0960_pix_Oldal_13_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Liszt Ferencz hangversenye a budapesti Vígadó kis termében 1872 márczius 18-án
B e s o r o l á s i   c í m : Liszt Ferencz hangversenye a budapesti Vígadó kis termében 1872 márczius 18-án
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bosendorfer Lajos udvari zongorakészítő tulajdonában levő festmény
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 43. sz. (1911. október 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hangverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Liszt Ferenc (1811-1886)
V I A F I d : 64199483
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dunkl Nepomuk János (1832-1910)
V I A F I d : 163383297
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bösendorfer, Ludwig (1835-1919)
V I A F I d : 54894573
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Reményi Ede (1828-1898)
V I A F I d : 49976660
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széchenyi Imre (1858-1905)
V I A F I d : 10945054
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Éber Nándor (1825-1885)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mihalovich Ödön (1842-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Augusz Antal (1807-1878)
V I A F I d : 54898660
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
V I A F I d : 72186675
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Haynald Lajos (1816-1891)
V I A F I d : 54903089
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gizella (Ausztria: főhercegnő) (1856-1932)
V I A F I d : 35268457
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy Aladár (1827-1903)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Klotild (Németország: hercegnő) (1846-1927)
V I A F I d : 316737528
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mailáth György, ifj. (1818-1883)
V I A F I d : 232626036
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Trefort Ágoston (1817-1888)
V I A F I d : 36907944
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Apponyi Albert (1846-1933)
V I A F I d : 29526895
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1872. március 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Liszt Ferencz hangversenye a budapesti Vígadó kis termében 1872 márczius 18-án.
Bosendorfer Lajos udvari zongorakészítő tulajdonában levő festmény.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Liszt Ferencz ötven éves művészi jubileumakor kiadott emléklap
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2479x1386 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna