D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0713_0832_pix_Oldal_21_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az újpesti új Népszínház
B e s o r o l á s i   c í m : Újpesti új Népszínház
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 37. sz. (1911. szeptember 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Újpest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az újpesti új Népszínház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Archív felvételünk az 1920-as években készült Újpest színházáról. 1905-ben Lányi Ernő újpesti kereskedő az István útnak az Árpád út és a Gyár (ma Munkásotthon) utca közötti szakaszán álló telekre mozi- és színházi előadásokra alkalmas, szecessziós stílusú épületet emeltetett. Az épületet rabicburkolattal látták el. Itt nyílt meg 1908. április 18-án az Éden Színház. 1910-ben Papír Sándor színész és színigazgató - Szepes Mária írónő édesapja - saját költségén nagy átalakíttatást végeztetett Böhm Henrik építésszel a színházon. Az új színház Újpesti Népszínház néven nyílt meg 1911. október 1-jén. A színházban olyan neves művészek is felléptek, mint Jászai Mari, Márkus Emília, Varsányi Irén, Latabár Árpád és 1912-ben Blaha Lujza. A kezdeti lelkesedés után a színház látogatottsága egyre csökkent, állaga romlott. Tatarozás után, 1920. október 22-én már Blaha Lujza nevét viselve nyílt meg újra. Az előadásokkal a legkülönbözőbb igényeket igyekeztek kielégíteni - opera, operett, népszínmű, dráma, bohózat -, a bevétel azonban kevés volt, s az épületet állandóan renoválni kellett. 1929-ben a város megvonta a játszási engedélyt, mert az épület tűzveszélyes volt. "Fűthetetlen, rozoga sufni"- írja a Palota-Újpest című lap. Miklóssy Imre igazgató azonban még évekig - mindig ideiglenesen - kiharcolja a játékjogot. 1939-ben a Közmunkák Tanácsa bezáratta az épületet. A háború után, 1947 tavaszán még megpróbálták rendbe hozni, tartottak benne előadásokat, azután végleg bezárták, majd lebontották."
(Forrás: http://www.ujpest.hu/hir/6737/A_Blaha_Lujza_Szinhaz/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elischer Lajos - Huszka Lajos: Nemzeti Színház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1215x1749 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna