D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : konyvpiac.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar könyvpiac helyzete és kitörési pontja
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar könyvpiac helyzete és kitörési pontja
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szűcs
U t ó n é v : Roland
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-10-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Egyéb szolgáltatások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvesbolt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvterjesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkiadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2012
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2012. október 18-án elhangzott előadás prezentációja A prezentáció első felében magyarázatot adok a könyvpiac évek óta tartó hanyatlására. A második rész pedig a digitális könyvkiadásban rejlő lehetőségekkel ismerteti meg a kiadókat.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Van fény az alagút végén? Könyvpiaci helyzetelemzés Szigorúan bizalmas! 1 2. Magyar Könyvpiac mérete 2 38,6 45,7 53,6 56,9 58,2 62,7 65,5 66,9 67,6 64,2 61,6 59,5 38,6 41,9 46,6 47,2 45,3 47,1 47,3 44,8 42,6 38,8 35,5 30,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mrd Ft Nominális Reál Forrás: nominális adatok a http://www.mkke.hu/oldalról, a reálértékű kiigazítás az MNB inflációs adatait használja 3. A sokkoló hír 3 100% 118% 139% 147% 151% 162% 171% 173% 175% 166% 159% 154% 100% 115% 132% 151% 162% 172% 182% 193% 203% 198% 200% 207% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Könyvforgalom 2000-hez képest Háztartások fogyasztása 2000-hez képest Forrás: KSH: GDP, Nemzeti számlák idősor, könyvforgalmi adatok MKKE 4. A kínálat nem tart lépést a kereslettel 4 Átlagos változás Válság előtt Válság alatt Fogyasztás 10% 1% Könyvforgalom 8% -4% Címek száma 6% -6% Átlagos példányszám -3% -2% Ár/könyv 5% 4% 5. Hova tűnt 2 mrdFt 2011-ben? 5 Forgalom: -2,0 mrdFt -2,0 mrdFt Összes példányszám: -0,6 m darab -1,0 mrdFt Címek száma: -659 darab -3,4 mrdFt Átlagos példányszám: +103 darab +2,4 mrdFt Átlagos ár: -31 Ft/könyv -1,0 mrdft Hatása a forgalomra Kulcsmutató alakulása Jelmagyarázat 6. Mely címek tűntek el? 4 649 3 890 0 2000 4000 6000 Tudományos Ismeretterjesztő Szakmai Szépirodalom Ifjúsági és gyermekirodalom Tankönyv Egyéb 2011 2010 9 237 8 509 3 243 3 312 2010 2011 első kiadás Többedik kiadás 6 7. Pozitív jelek,vagy mégsem? 7 2010 2011 Változás Átlagos példányszám(darab) 2 696 2 799 3,8% Veszteséges könyvek aránya 51% 47% -7,3% Árbevétel/cím(ezer Ft) 4 934 5 036 2,1% Kiadott címek(darab) 12 480 11 821 -5,3% 8. Hogyan tovább? 8 9. 9 Ötleteljünk együtt, és fordítsuk meg a trendet! Kiadók Olvasók 10. 10 Ötleteljünk együtt, és fordítsuk meg a trendet! Kiadók Olvasók Olcsóbb könyvek 11. 11 Ötleteljünk együtt, és fordítsuk meg a trendet! Kiadók Olvasók Olcsóbb könyvek Digitális publikálás Megismerni az ügyfelet Költségek csökkentése 12. Digitális könyvkiadás 3 hátránya 1)Gyerekcipőben jár a piac 12 13. Digitális könyvkiadás 3 hátránya 1)Gyerekcipőben jár a piac 2)Büntető ÁFA 13 0% 5% 10% 15% 20% 25% CRO NOR IRL HUN GBR SWE POL POR ITA GRE ROU BEL FIN ESP NED MLT CYP LTU GER SLO EST LAT AUT SVK SRB TUR RUS CZE SUI DEN BUL FRA LUX ÁFA különbség a papír és e- könyv között 14. Digitális könyvkiadás 3 hátránya 1)Gyerekcipőben jár a piac 2)Büntető ÁFA 3)Komplex tördelésű oldalak megváltoznak a konvertálás során 14 15. Digitális könyvkiadás 7 előnye 1.Költségmentes 15 Legtöbb e-book terjesztő térítésmentesen végzi a konvertálást. 16. Digitális könyvkiadás 7 előnye 1.Költségmentes 2.Átlátható, rendszeres elszámolás 16 17. Digitális könyvkiadás 7 előnye 1.Költségmentes 2.Átlátható, rendszeres elszámolás 3.Külföldön élő magyarok elérése 17 22% 16% 11% 10% 7% 5% 5% 5% 5% 4% 10% E-book portál külföldi látogatóinak megoszlása -2012 Szlovákia Anglia Németország Románia USA Lengyelország Olaszország Franciaország Ausztria Szerbia Egyéb 18. Digitális könyvkiadás 7 előnye 1.Költségmentes 2.Átlátható, rendszeres elszámolás 3.Külföldön élő magyarok elérése 4.Kispéldányszámnál is működik 18 19. Digitális könyvkiadás 7 előnye 1.Költségmentes 2.Átlátható, rendszeres elszámolás 3.Külföldön élő magyarok elérése 4.Kispéldányszámnál is működik 5.Pozitív kereszthatás 19 digitális jelenlét ráirányítja a figyelmet a papír alapú könyveinkre. Bokor Pál AtlanticPress Kiadó Számomra nem az a vonzó az ebookban, hogy jelentősen növelje a bevételeimet rövid távon. Sokkal inkább az, hogy a 20. Digitális könyvkiadás 7 előnye 1.Költségmentes 2.Átlátható, rendszeres elszámolás 3.Külföldön élő magyarok elérése 4.Kispéldányszámnál is működik 5.Pozitív kereszthatás 6.Olvasók megismerése 20 Hagyományos terjesztésben a kiadó az értékesített könyvek számát látja, míg e- könyvek esetében az Olvasót ismerheti meg! 21. Digitális könyvkiadás 7 előnye 1.Költségmentes 2.Átlátható, rendszeres elszámolás 3.Külföldön élő magyarok elérése 4.Kispéldányszámnál is működik 5.Pozitív kereszthatás 6.Olvasók megismerése 7.Kisebb árrés az e-book terjesztőknél 21 22. Elérhetőség Név: Szűcs Roland Blog Web Email: szucs.rolandbookandwalk.hu 22
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet