D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hortobagyi_agoston_hiteles_adat.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Hiteles" adat nélkül nincs mesterséges intelligencia
B e s o r o l á s i   c í m : Hiteles adat nélkül nincs mesterséges intelligencia
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Born Digital Műhelykonferencia
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hortobágyi
U t ó n é v : Ágoston
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-12
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-11-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Petőfi Irodalmi Múzeum
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hortobágyi Ágoston
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mesterséges intelligencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogszabály
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Hiteles" adat nélkül nincs mesterséges intelligencia
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : "Hiteles" adat nélkül nincs mesterséges intelligencia Hortobágyi Ágoston Budapest, 2021.11.05. "Born Digital" konferencia Mi a hasonlóság a zsiráf és a papírmentes iroda között? Mikorra tehető a papírmentes iroda fogalma? Egyáltalán miért papírozunk??? Joghatás kiváltás! Mi számít igazán? Minden esetben a személyhez kötöttség! Digitalizáció mint általános megoldás...? Jog és a digitalizáció találkozása: LegalTech Mi a kapcsolat a Mesterséges Intelligencia, a LegalTech és a személyhez kötöttség között? PKI technológia eIDAS Joghatás kiváltás Hiteles Archiválás Létezik valódi megoldás a gyakorlatban EU Jogi Felhő Köszönöm a figyelmet! Hortobágyi Ágoston DO-Q-MENT Digitális Kft. - alapító Digitális Stratéga agoston.hortobagyi@doqdrive.com 06 70 338 1871
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Webtartalmak megőrzése : Born Digital Műhelykonferencia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Born digital - Műhelykonferencia, 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna