D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : klosz_gyorgy_videki_kastelyok_1_5_mai_magyar_86m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Klösz György fotográfiái
B e s o r o l á s i   c í m : Klösz György fotográfiái
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : III. fejezet: A Magyar Királyság kastélyai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nierner
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-06-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1895-1899
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nierner István prezentációi
M e g n e v e z é s : Prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : HD Régifotó Nierner51
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társalgó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ebédlő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvar (telekrész)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előcsarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lépcsőház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dolgozószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : játékterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Királyság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Baranya vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Mozsgó
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Somogy vármegye (1949-ig)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Somogytarnóca
G e o N a m e s I d : 3055368
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Barcs
G e o N a m e s I d : 3055368
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Berzence
G e o N a m e s I d : 3055069
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagyberki
G e o N a m e s I d : 3047794
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Somogyvár
G e o N a m e s I d : 3045212
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sopron vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fertőd
G e o N a m e s I d : 3052645
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagylózs
G e o N a m e s I d : 3047628
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sopronhorpács
G e o N a m e s I d : 3045188
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vas vármegye (1949-ig)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Rátót
G e o N a m e s I d : 3045939
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sorokpolány
G e o N a m e s I d : 3045156
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zala vármegye (1949-ig)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szombathely
G e o N a m e s I d : 3044310
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Egervár
G e o N a m e s I d : 3053381
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Keszthely
G e o N a m e s I d : 3050212
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lesencetomaj
G e o N a m e s I d : 3048828
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Klösz György fotográfiái
III. fejezet: A Magyar Királyság kastélyai
A felvételek 1895-1899 között készültek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Klösz György (eredetileg Johann Justus Georg Kloess (Klöss), Darmstadt, Németország, 1844. november 15. - Budapest, Erzsébetváros, 1913. július 4.) fényképész, festő, a magyarországi városfotózás úttörője és egyik legjelentősebb alakja."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%B6sz_Gy%C3%B6rgy)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Magyar Királyság korabeli kastélyait (enteriőrjeiket, a hozzájuk kapcsolódó parkokat) megörökítő felvételeket Dániel Ernő kereskedelmi miniszter rendelte meg Klösz Györgytől. A fényképész az 1900-as párizsi világkiállításra készülve közel száz vidéki kastélyról készített felvételeket 1895-1899 között, az ország minden szegletében. A világkiállítás magyar pavilonjában tárlókon bemutatott fényképek nagy sikert arattak, az 500 képet tartalmazó album pedig elnyerte a világkiállítás aranyérmét."
(Forrás: https://sites.google.com/view/hd-regifoto-nierner51/?fbclid=IwAR3oD-DrJ-wv5X36bjtmQF6VYni_4UAOigst-BOedcdPMnu6liwEZOpgci4#h.g6adgklzw7k2)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: Zsarnócza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 76
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 76
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Az összeállításban segítség volt Dr. Gombos Zsuzsanna. A képek forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna