D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : visky_akos_egyuttmukodesi_lehetosegek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Együttműködési lehetőségek a KDS-K példáján keresztül
B e s o r o l á s i   c í m : Együttműködési lehetőségek a KDS-K példáján keresztül
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Visky
U t ó n é v : Ákos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-21
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2020-12-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Visky Ákos
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stratégia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : együttműködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Együttműködési lehetőségek a KDS-K példáján keresztül
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Együttműködési lehetőségek a KDS-K példáján keresztül 404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet? workshop, 2020 Visky Ákos László webkurátor Országos Széchényi Könyvtár Egy terció harcrendje 1570 körül - a tűzfegyverrel felszerelt katonák mozgékonyak, távolról is meg tudják bontani az ellenfél sorait - a pikások tömbje védelmet nyújt a közelharcban, mind a lovasság, mind a gyalogság támadásával szemben illusztráció forrása: https://karosszektabornok.blog.hu/2019/05/28/297_hadaprok_ii_ezred-dandar Kerekasztal beszélgetés az együttműködési lehetőségekről és a digitálisan születő kultúra megőrizhetőségéről (404 workshop, 2018) https://videotorium.hu/hu/recordings/28745/ "mintha egy élő organizmusról akarnánk egy fotóalbumot létrehozni" Drótos László (OSZK) Sz. Fejes Ildikó (MNM OMMIK) Gerhard Péter (BFL) Bánki Zsolt (PIM) Szatucsek Zoltán (MNL) Szegedikum a webarchívumban A helyi érdekű webarchiválás lehetőségei az OSZK webarchiválási programja keretében (404 workshop, 2019) http://videotorium.hu/hu/recordings/35069/ 1. a Szegedi Tudományegyetemhez tartozó mindenféle webhelyek feltárása és kataszterének kialakítása 2. a szegedi térség intézményeinek helyi vonatkozású értékes oktatási, tudományos, kulturális honlapjainak feltárása 3. kapcsolatfelvétel a webhelyek gazdáival, egyeztetés a hosszútávú archiválás kérdéseiről és engedélykérés 4. előírásszerű metaadatok készítése 5. archiválandó webhelyek válogatása, az archivált webhelyek minőségellenőrzése 6. szoros együttműködés az OSZK-val, tanulási-konzultációs feladat, a saját webarchívum létrehozásához szükséges know-how elsajátítása 7. együttműködés más helyi intézményekkel, pl. Somogyi Könyvtár Kokas Károly (SZTE EK) Vajdasági magyar webhelyek munkatáblázat, részlet (2020) 150 helyi vonatkozású webhely neve, címe és kapcsolati adatai Bednárik Prokec Zita (Juhász Erzsébet Könyvtár, Topolya) Hicsik Dóra (Szabadkai Városi Múzeum) Az OSZK Webarchívum és néhány megyei könyvtár együttműködése a KDS-K pályázat keretében Partnerkönyvtárak: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (Kecskemét) Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján) Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár (Szombathely) Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen) Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Miskolc) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged) Vörösmarty Mihály Könyvtár (Székesfehérvár) Feladat: elsősorban a helyi vonatkozású oktatási, tudományos és kulturális online tartalmak gyűjtése, részfeladatként pedig archiválandó webhelyek válogatása, jogtulajdonosok elérhetőségének kiderítése, a mentett weboldalak minőségének ellenőrzése, metaadatok felvétele OSZK Webarchívum célkitűzési: hosszú távú együttműködés megalapozása a pályázatban nyertes könyvtárakkal a webarchívum gyarapításában és egyéb munkafázisokban módszertani segítség nyújtása a partner intézményeknek az online tartalmak archiválásával kapcsolatosan mintaalkalmazás készítése, amellyel illusztrálható, hogy a webarchívum anyaga hogyan tudja kiegészíteni a könyvtárak "hagyományos" digitális gyűjteményeit a középiskolás korosztálynak szánt elektronikus tananyag összeállítása az intézményi és a személyes webarchiválásról, a digitális kultúránk megőrzésének fontosságáról és lehetséges módszereiről Munkaanyagok a partnerek számára Feladatleírás Üres munkatáblázat A kapott adatok feldolgozása Egyik partner könyvtár által feltöltött adatok táblázatának részlete A kapott adatok feldolgozása során használt táblázat részlete Statisztika az összegyűjtött webhelyekről 1. Visky Ákos László: Gyorsmérleg az OSZK Webarchívum és a KDS-K pályázat nyerteseinek együttműködéséről (Könyv, könyvtár, könyvtáros 2020. július-augusztus) https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08_024-038.pdf Statisztika az összegyűjtött webhelyekről 2. Rákóczi Emlékév Archívum (mintaalkalmazás, 2019) "elsődleges célja a webarchiválás technológiájának és a webarchívum más digitális gyűjteményekkel való integrálásának bemutatása" "Az Emlékévvel, a Fejedelemmel, a Szabadságharccal és a Rákóczi-családdal kapcsolatos weboldalak és webhelyek mentései mellett a Magyar Elektronikus Könyvtárban levő digitális vagy digitalizált könyvek, az Elektronikus Periodika Archívumban található cikkek és a Digitális Képarchívumból származó fotók, illusztrációk és egyéb képi dokumentumok is böngészhetők ezen a honlapon." http://rakoczi2019.webarchivum.oszk.hu/ 404 és akiknek nem kell Médiamúzeum Magyarországon: A "Magyar Tartalom" húsz éves jubileuma alkalmából (404 workshop, 2017) https://videotorium.hu/hu/recordings/17524/ az interneten létrejött alkotások metamorfózisa hogyan változik ugyanannak a műnek a megjelenése, esik szét lassan a tartalom a szoftveres környezet változásával - és kel ezzel gyakorlatilag új életre... hogyan archiváljuk? Peternák Miklós (MKE, C3 Alapítvány) A webarchiválás oktatása és a webarchívumok tudományos felhasznál Online sajtócikkek adatbázisba rendezése webaratás segítségével (404 workshop, 2019) http://videotorium.hu/hu/recordings/35075/ könyvtáros képzés tanfolyam workshop
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maczelka Árpád: Mi is az a KDS?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna