D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : melyinterju_osszevetes.jpg
C Í M 
F ő c í m : 7 legfontosabb különbség az online mélyinterjús módszerek között
B e s o r o l á s i   c í m : 7 legfontosabb különbség az online mélyinterjús módszerek között
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : chat vs video vs voice
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-03-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2020-03-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az nrc.hu oldalán való megjelenés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.
M e g j e g y z é s : A forrás helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Munkaügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állásinterjú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : interjú
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus ügyintézés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : videotechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 7 legfontosabb különbség az online mélyinterjús módszerek között
chat vs video vs voice
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Online mélyinterjú, interjú, "remote" vagy "distance". E szavak jelentősége különösen megnőtt (és még várhatóan tovább növekszik) a jelenlegi járványhelyzetben. Szinte minden tevékenységünk elé odatolakodik az "online" jelző is. Nagy igyekezettel próbáljuk kiváltani offline életünk különféle mozzanatait internet alapú lehetőségekkel, és természetesen minket, piackutatókat is nagy mértékben érint életünk ekkora mérvű, hirtelen átalakulása. ..."
(Forrás: https://nrc.hu/nrc-hirek/online-melyinterju/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chat vs voice
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna