D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 37d9.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/006900/006985/37d9_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Lipót és I. József örökösödési megállapodásának (Pactum Mutuae Successionis) záradéka
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Lipót és I. József örökösödési megállapodásának (Pactum Mutuae Successionis) záradéka
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az 1703 szeptember 12-ikén kelt oklevél eredetije a bécsi titkos levéltárban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-02-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : [szerk.] Szilágyi Sándor
M e g j e l e n é s : Bp. : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : levéltári irat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lipót (Magyarország: király), I. (1640-1705)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : József (Magyarország: király), I. (1678-1711)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1703. szeptember 12.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Lipót és I. József örökösödési megállapodásának (Pactum Mutuae Successionis) záradéka.
Az 1703 szeptember 12-ikén kelt oklevél eredetije a bécsi titkos levéltárban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Olvasása: acquiescentibus disposita esse, ad ea etiam exequenda et propugnanda nos posterosque nostros verbo regio jureque jurando corporali et omni firmiori, quo fieri queat, ratione devincimus, adiuncta seu repetita plenissima renuntiatione et abolitione omnium jurium et effugiorum contrariorum supra descripta vel alias necessaria; testimonio harum literarum a nobis subscriptarum et sigillo nostro munitarum loco, die et anno commemoratis. Leopoldus m. p. Josephus m. p. Praesentes fuere celsissimi, dominus Ferdinandus princeps a Schwarzenberg aulae augustae imperatricis supremus praefectus, aurei velleris eques, dominus... stb.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar nemzet története: A pragmatica sanctio.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 905x410 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer