D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_668_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos börtönügyi kongresszus vezérfiai
B e s o r o l á s i   c í m : Országos börtönügyi kongresszus vezérfiai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 36. sz. (1905. szeptember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kongresszus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bűnügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
V I A F I d : 88887090
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lányi Bertalan (1851-1921)
V I A F I d : 75651265
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rickl Gyula (1851-1922)
V I A F I d : 163528959
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ruggles-Brise, Evelyn (1857-1935)
V I A F I d : 92777711
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Grodet, Louis Albert (1853-1933)
V I A F I d : 304372772
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Brusa, Emilio (1843-1908)
V I A F I d : 12670811
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vámbéry Rusztem (1872-1948)
V I A F I d : 115317079
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos börtönügyi kongresszus vezérfiai.
József főherczeg, a királynak mint védnöknek képviselője. Lányi Bertalan igazságügyminiszter, tiszteletbeli elnök. bellyei Rickl Gyula miniszteri tanácsos, elnök. Dr. Guillaume, a berni stat. hivatal igazgatója, főtitkár. Alexandre Skouzés görög külügyminiszter.
Sir Evelyn Ruggles-Brise, az angol börtönök főfelügyelője. M. Woxen norvég igazságügyi államtitkár. Albert Grodet franczia gyarmatügyi kormányzó. Ugo Conti, a büntetőjog tanára a bolognai egyetemen.
v. Engelberg, badeni kormánytanácsos. Emilio Brusa, a büntetőjog tanára a turini egyetemen. Róbert Ritter Holzknecht von Hort, osztrák igazságügyi osztályfőnök. Van der Aa holland börtönügyi főfelügyelő. Vámbéry Rusztem, a kongreszszus h. főtitkára.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky : József Ágost főherczeg és neje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2797x2321 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna