D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 034.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068750/034_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : M. Twain (1835-1910)
B e s o r o l á s i   c í m : M. Twain (1835-1910)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Költők - Írók - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1906-1987
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1948
S o r o z a t : 1948. Költők - Írók - L
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Twain, Mark (1835-1910)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : amerikai irodalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1948-1949
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1948. KÖLTŐK- ÍRÓK-L
A Lánchíd újjáépítési alap javára.
Mélyny. XI-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 12 f
Á 1948. okt. 16.-1949. okt. 31.
P 235 200 fog.
1078 1030 12 f M. Twain (1835-1910) 60,- 60,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mark Twain amerikai író. Eredeti neve Samuel Langhorne Clemens. Kimaradt az iskolából, volt nyomdászinas, majd gőzhajókormányos a Mississipi-n, és révkalauz. Katonáskodott egy ideig, a déli seregben harcolt a polgárháború idején, majd a telekspekuláció után ezüstbányászattal próbálkozott, végül újságíróként alkalmazták. Fölvette a Mark Twain írói nevet, mely a hajózásban kétölnyi vízmélységet jelent, majd sikeres riportok, karcolatok kerültek ki tollából. Kalandos ifjúsága, polinéziai és európai utazásai, felolvasókörutak, a gazdasági válság okozta csőd, sikertelen vállalkozásai és a kilábalás, magánéleti tragédiái és korának visszásságai egyaránt hatottak írásaira, műveire. Első sikeres, Smiley Jim híres békája című kötete burleszktörténeteket tartalmaz. A siker nyomán egy kaliforniai lap európai útilevelek írásával bízta meg, melynek nyomán született a Jámbor lelkek külföldön című útibeszámolója. Majd újabb útibeszámolókat adott közre, mint Élet a Mississippin. A Tom Sawyer kalandjai, Tamás úrfi, Koldus és királyfi és a Huckleberry Finn kalandjai című remek ifjúsági regényei tették világhírűvé, melyek az ifjúsági irodalom örök darabjai. A modern amerikai irodalomban az elsők között teremtette meg a beszélt nyelv varázsát, s Amerika "felfedezését" a couleur-locale sajátosságaival és folklórjának bemutatásával igyekezett kiterebélyesíteni. A Puddingfejű Wilson című regényének középpontjában a fekete rabszolgák helyzete áll. (Larousse 1992.2k.819 o., MNL.17k.841 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mark Twain
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 886x629 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn