D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ritkasagok0017.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kínai írásos hártyalap
B e s o r o l á s i   c í m : Kínai írásos hártyalap
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Lilterati Nemes Sámuel koholmánya.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-09-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dokumentum
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : vallásos szöveg
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar ritkaságok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar ritkaságok : curiosa hungarica
S z e r z ő : Tóth Béla
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallási szövegek
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szöveg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kínai nyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kelet-ázsiai írás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : írásos dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallástörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kínai írásos hártyalap
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kinai írás negyedrét hártyán. Alján ezek a szavak: "Ezt a Pogán írást a Toroczkói jukba lelte a fiam 1702 esztendőben." Hátsó oldalán pedig: "Az 1830 esztendőben Pesten Litterati Nemes Sámuel gyűjteményéből szerzem ezen másoknak megtsalására tudatlanul koholt és ezen felírással jegyzet levelet: Ezt a Pogán írást stb. (1. fent). Melynek hamis voltát a bőr is, melyre az írás igen késői vízfestékkel tudatlanul mázoltatott és könyvnek borítékja jeleit fenntartotta nyilván bizonyítja. Id. Jank.[-ovich] Miklós." (Forrás: http://mek.oszk.hu/13300/13317)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Béla: Magyar ritkaságok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1066x1461 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet