D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_508_pix_Oldal_44_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos polgári iskolai egyesület 1904 julius 5-6-án Herkulesfürdőn tartott IX. rendes közgyűlésén résztvett egyesületi tagok
B e s o r o l á s i   c í m : Országos polgári iskolai egyesület 1904 julius 5-6-án Herkulesfürdőn tartott IX. rendes közgyűlésén résztvett egyesületi tagok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 29. sz. (1904. julius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Herkulesfürdő
G e o N a m e s I d : 685796
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1904. julius 5-6.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos polgári iskolai egyesület 1904 julius 5-6-án Herkulesfürdőn tartott IX. rendes közgyűlésén résztvett egyesületi tagok
Az első sorban ülnek: Szenes Adolf, Kálmán Elek, Halász Miksa, Lukács János, Végh Mihály, Binder Ferencz, Volenszky Gyula, Joneszku W., Kokass Nándor, Beöthy Wladimir. A második sorban : Herrmann Antal, Hegyessy Gizella, Illyés Gizella, Bartholomaidesz Adél, Láng Erzsébet, Hugl Károly elnök, Schmidt Gizella, Tanos Teréz, Dömök Erzsébet, Kuttner Erzsébet. A harmadik sorban: Ifj. Volenszky Jenő, Meisel Rezső, Hugi György, Tutschek Ignácz, Athanász Mariska, Werner László, Antalffy Elek, Sóvári Béla, Pálffy Boldizsár, Hittig Lajos, Telegdy Annuska, Szakács Teréz. Lehner Vilmos, Zoltáni Károly, Vessél Jenő, Donszky Lukács, Perjéssy László, Szörényi Benő, Stöhr Jánosné, Brezsovszky Izabella, Szauter Irma, Sauersitz Margit, Ács János, Szergott Jozefa, Riszner Ede. A negyedik sorban: Gáspárdy Aladár, Stör János, Lomosich József, Glósz Ferencz, dr. Kerékgyártó Elek, Székely János, Killyéni Endre, Sauermann Júlia, Folkmann János, Burai Jenő, Bothár Emil, Daday István, Mihalik Sándor, Kádár József, Kuttner Dávid, Huszár Béla.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az országos polgári iskolai tanáregyesület marosmenti körének Segesvárt 1904 május 29-én tartott gyűléséről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2408x1097 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna