D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A New-York palota égése
B e s o r o l á s i   c í m : New-York palota égése
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Pataky
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1857-1912
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 6. sz. (1903. február 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tűzeset
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eklektika
 M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1903. február 4.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest. 7. kerület
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A New-York palota égése. - Pataky László rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A főváros egyik legnagyobb és legdíszesebb bérháza, a New-York nevű amerikai biztosító-társaság hatalmas palotája február 4-ikén az esti órákban kigyúlt és tetejének legnagyobb része le is égett.
A tűz a padláson tört ki, s mikor észrevették, csakhamar nagy lánggal kezdett égni a tető.
A szilárd kőépület falai nem igen szenvedtek. A sarkot legfelül diszítő szabadság kő-géniusa azonban elvesztette bal szárnyát. A torony lépcsőzete felső részében belül kiégett, de a torony maga épen maradt. A fedelet borító horgany-lemezek szikrázó fehér fénynyel lángoltak. A tetőzetből magasan merednek föl a csupasz kémények, a párkányzat obeliszkjei. Az utcza felé sértetlenek a kőből faragott párkányok, egyetlen ablak sem tört be, s a nyúlánk torony óralapján a mutatók is megmaradtak. De az udvarban ott a pusztítás képe. Égett gerendák omlottak alá, fekete, vizes törmelék halmozódott össze, a falakon alácsurgott a kormos víz, s az esőt levezető bádog-csatornák leszakadtak, elgörbültek; a kopasz kéményekből sokkal több látszik, mint az utczáról.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. február 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A New York-palota Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút 9-11. szám alatt álló volt biztosítótársasági székház, ma New York Palace Hotel néven luxusszálloda. A Nagykörút egyik legjellegzetesebb, legimpozánsabb épülete. Egyúttal művelődéstörténeti jelentőségű épület: a földszintjén berendezett New York kávéház az 1900-as években itt alakult irodalmi és művészi asztaltársaságok, kávéházi szerkesztőségek révén vonult be a magyar kultúrhistóriába.
A palota felépítésére egy amerikai biztosítótársaság, a New York Life Insurance Company adott megbízást Hauszmann Alajosnak, aki Korb Flóris és Giergl Kálmán közreműködésével tervezte meg az 1894. október 23-án megnyitott négyemeletes, eklektikus stílusú palotát és a földszintjén helyet foglaló kávéházat. A külső szobrok és szobordíszek, a kávéházi portált koronázó tizennégy faunalak Senyey Károly műve.
A rendszerváltást megelőzően hosszú ideig a Pallas Lap- és Könyvkiadó központja volt az épületben. Az állami tulajdonban lévő épületet az 1990-es rendszerváltást követően egy évtizeden keresztül nem tudta értékesíteni az állam. Végül 2001 februárjában az olaszországi Boscolo csoport vette meg, amely az épület teljes felújítása után, 2006. május 5-én nyitotta meg 107 szobás luxusszállodáját, illetve a földszinten az egykori pompát idéző New York kávéházat.
Az épület felújítását 2007-ben Europa Nostra medállal tüntették ki.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : New York-palota
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : uzo19: New-York palota Budapest
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1708x2344 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna