D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_oldal_24_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A délafrikai béketárgyalások szereplői
B e s o r o l á s i   c í m : Délafrikai béketárgyalások szereplői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Reitz
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 15. sz. (1902. április 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Reitz, Francis William (1844-1934)
V I A F I d : 15690661
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búrok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A délafrikai béketárgyalások szereplői
Reitz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Reitz a két boer állam legkiválóbb jogtudósaként ismeretes. Régebben ügyvédi gyakorlatot folytatott, részben Londonban is, aztán visszatérve hazájába, csakhamar az oranjei legfőbb törvényszék elnöke lett. Mintegy tíz évvel ezelőtt Oranje szabadállam elnöke is volt. A háború kitörésekor Transzvál köztársaság szolgálatában állott mint államtitkár.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. április 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Francis William Reitz ifj., (1844. október 5. - 1934. március 24.) dél-afrikai búr ügyvéd, politikus, publicista, költő és államférfi. A két legjelentősebb búr állam (Oranje Szabadállam, Transvaal Köztársaság) egyik meghatározó személyisége. Politikai pályafutása során töltött be elnöki és államtitkári pozíciót is. Az afrikaans nyelv és kultúra lelkes támogatójaként ismert közéleti személyiség volt. Több anyanyelvén írt verseskötete és publikációja is megjelent.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Schale-Burger
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Lukács Meyer
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Steyn
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 437x555 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna