D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : cifraszur_0051_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szűrhimzés öltésmódok
B e s o r o l á s i   c í m : Szűrhimzés öltésmódok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : II. A magyar szűrornamentika
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-03-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A cifraszűr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A cifraszűr
S z e r z ő : Györffy István
M e g j e l e n é s : Budapest : Kertész Ny., 1930
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Folklorisztika
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szabás-varrás, kézimunka
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cifraszűr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szűrhímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : textilművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dunántúl
G e o N a m e s I d : 3053467
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 38. ábra. Szűrhímzés öltésmódok.
39. ábra. Szűrhímzés öltésmódok.
II. A magyar szűrornamentika
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szűrszabó öltéselemei nagyjából megegyeznek a szűcsök öltéselemeivel, annál azonban gazdagabbak, mert a szűrposztó többféle öltést enged meg, mint a bőr. Ehhez a szűrposztó vastagsága is hozzá járul. A szűrhímzés öltéselemeit Palotay Gertrud nyomán a 38-39 ábrán mutatjuk be. A szűrhimzés öltéselemeinek elnevezése a jól hímző öreg szűrszabók kihalásával nagyrészt feledésbe merült."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13100/13169/pdf/13169_1.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szürhímzés-öltésmódok. 38. ábra.
1. Laposöltéses virág láncöltés-kontúrral. Hajdúság. 2. Applikált posztócsík és pomulfonalak levarrása. Bakony. 3. Laposöltés átvarrása láncöltéssel, szélén fogasöltés. Bakony. 4. Laposöltéses almalevél kiöltéssel, erezése száröltésből. Bakony. 5. Hullámvonalas szár, kontúrja száröltésből, belseje fércelőöltéssel levert huroköltésből. Kúnság. 6. Farkasfog-csík. 7. Rácsöltés-csík. 8. Nyitott láncöltés. Borsod m. 9. Fonatöltéses csík. Bakony. 10. Cérnázás. Bakony, 11. Egyszerű fonatöltés. Bakony. 12. Száröltéses csík Bakony. 13. Fogasöltéses virág. Bihar m. 14 Duplakeresztöltéses esik. Palóc. 15. Kettős fogasöltéssor hármasöltéssel. Palóc. 16. Laposöltéses virág száröltés-elhatárolással és huroköltés-száröltéses széllel. 17. Erező-öltés almalevélen. Bihar. 18. Huroköltéses almalevél. Palóc. 19. Laposöltés-farkasfogas levél. Bihar.
Szürhímzés-öltésmódok. 39. ábra. 20. Rézsút-öltés almalevélen, kiöltéses laposhimzésen átvarrva. Bakony. 21. Kosár száröltéses kontúrral, lent rostélyozással, fent laposöltésen átvarrt fogasöltéssel. 22. Farkasfog laposhimzésen átvarrva. Hajdúság. 23. Ágas-öltés laposhimzésen átvarrva, a szirmok között hármasöltés. Bakony. 24. Laposöltés átvarrva laposhtmzésen és fércelőöltéssel leerősitve. Matyó. 25. Virág fogasöltésből, közepe laposhimzésen átvairt csillagöltés. Bakony. 26. Ágas-öltés levél erezésén. laposhimzésen átvarrva. Bakony. 27. Csillagöltés sugárszerű alapon átvarrva. Nagykúnság. 28. Almalevél farkasfogból. Borsod m. 29. Laposöltés és nyolcasöltés, közötte láncöltés. Hajdúság. 30. Laposöltés átvarrva farkasfoggal. Palóc. 31. Fércelőöltéssel leerősitett ráöltések. Palóc."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13100/13169/pdf/13169_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztorfaragások, Dunántúl
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1478x2248 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna