D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_36_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Neogrády Antal rajzai Jakab Ödön "Két imposztor" czímű munkájából
B e s o r o l á s i   c í m : Neogrády Antal rajzai Jakab Ödön "Két imposztor" czímű munkájából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kiadta a Franklin-Társulat
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Neogrády
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1861-1942
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 51. sz. (1897. deczember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ifjúsági könyv
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermekkönyv
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar irodalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Neogrády Antal rajzai Jakab Ödön "Két imposztor" czímű munkájából. (Kiadta a Franklin-Társulat.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A két imposztor. Irta Jakab Ödön, ki ezúttal gyermekeknek írt gyermekekről. Két vásott fiú szünidei kalandjait meséli el érdekes előadásban. Pali meg Laczi megunják otthon az egyhangú csöndes életet s megszöknek. Százféle kalandon, sok nyomorúságon esnek keresztül. Bolyongásaik közben egy remetéhez kerülnek, a ki tanítja őket véletlenül fölgyújtanak egy erdőt, a miért csendőrök fogják el őket. Végre ismét haza kerülnek, a mikor eszükbe jut és maguk is vallják a közmondást: mindenütt jó lehet, de mégis legjobb otthon! A könyvet díszes kiállításban adta ki a Franklin-társulat, s Neogrády Antal számos szép rajza diszíti. A sikerült képek közül mai számunkban mutatványt is közlünk. Az érdekes ifjúsági olvasmány ára 1 frt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Franklin-Társulat ifjúsági és képes könyvei : A két imposztorkeleti utazása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 673x1048 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna