D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A görög királyi család
B e s o r o l á s i   c í m : Görög királyi család
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olga királyné
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : I. György király
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Mária herczegnő
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Miklós herczeg
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : György herczeg
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Konstantin herczeg, trónörökös
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 8. sz. (1897. február 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Olga (Görögország: királyné) (1851-1926)
V I A F I d : 73025724
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : György (Görögország: király), I. (1845-1913)
V I A F I d : 29918213
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Marija Georgijevna (Oroszország: nagyhercegné) (1876-1940)
V I A F I d : 58928821
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Miklós (Görögország: királyi herceg) (1872-1938)
V I A F I d : 178819320
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : György (Görögország: királyi herceg) (1869-1957)
V I A F I d : 160629344
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Konstantin (Görögország: király), I. (1868-1923)
V I A F I d : 266755007
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A görög királyi család. - Athéni fényképek után.
Olga királyné. I. György király. Mária herczegnő.
Miklós herczeg. György herczeg. Konstantin herczeg, trónörökös.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mostani görög király, I. György, vagy, mint görögül nevezik, Georgios, ki 1863 óta ül a görög trónon, IX. Keresztély dán királynak a másodszülött fia. Kopenhágában született 1845-ben, s így most 52-ik évében van.
György király 1867-ben alapított családot. Olga orosz nagyherczegnőt, II. Sándor czár unokahúgát vette feleségül, ki hat gyermekkel ajándékozta meg. Olga királyné szintén egyszerű, házias és jólelkű nő, ki főkép a szegény betegekről egy nap sem felejtkezik meg. Mindennap ellátogat az általa alapított s mintaszerűleg berendezett "Evangelismos" nevű kórházba, hol mindenki számára van egy-egy vigasztaló szava. Férjével együtt személyesen vezette gyermekei nevelését, kikkel rendesen oroszul beszél, míg a gyermekek egymással görögül szoktak társalkodni.
A gyermekek közt legidősebb Konstantin, Sparta heczege, a trónörökös, ki 1868-ban született s a német császár húgát, Zsófia porosz herczegnőt vette feleségül. E házasságból már két gyermek származott: György és Sándor. Konstantin komoly, tartózkodó természetű, mint az anyja. Katonai ismereteit és képességeit nagyon magasztalják. Most ő az athéni helyőrség parancsnoka.
Egy évvel fiatalabb nála György herczeg, a család és egész Görögország bálványa, kit a görögök a leghizelgőbb hősi czímekkel szoktak, emlegetni. Olyan erős és hatalmas termetű fiatal ember, hogy most őt tartják Görögország legmagasabb férfiúnak. Roppant testi erejét a sport minden nemével fejlesztette. Bátorságának és erejének fényes jelét adta, mikor a mostani orosz czárt, mint még orosz trónörököst Japánban egy orvtámadás halálos veszedelméből megmentette. Jó katona. Különösen avatott a hadi tengerészetben. Az olimpiai bajnoki játékokon rendesen részt vesz.
A királyi család többi gyermekei: a 24 éves Miklós, a 21 éves Mária, a 16 éves András és a 10 éves Kristóf eddig még semmi nagyobb szerepben nem tűntek föl.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. február 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Miklós görög királyi herceg, hivatalosan Miklós görög és dán királyi herceg (Athén, 1872. január 22. - Athén, 1938. február 8.) görög és dán királyi herceg, Nicolas Leprince álnéven neves festő.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Marija Georgijevna orosz nagyhercegné, született Mária görög és dán királyi hercegnő (Athén, 1876. március 3. - Athén, 1940. december 14.) görög és dán királyi hercegnő, házassága révén orosz nagyhercegné.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : András görög királyi herceg, hivatalosan András görög és dán királyi herceg (görögül: Athén, 1882. január 20. - Monte Carlo, 1944. december 3.) görög és dán királyi herceg, a szangarioszi csata vesztes parancsnoka.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kristóf görög királyi herceg, hivatalosan Kristóf görög és dán királyi herceg (magyaros átírással: Príngipasz Hrisztóforosz tisz Eládasz Pavlovszk, 1888. augusztus 10. - Athén, 1940. január 21.) görög és dán királyi herceg, az első világháború után felajánlották neki Litvánia trónját, melyet azonban visszautasított.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : György, görög király és neje, Olga királyné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A görög trónörökös esküvője Athénben : György görög és Albert Viktor angol királyi herczegek tartják a koronát a vőlegény és a menyasszony feje fölött
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konstantin herczeg, a görög trónörökös és neje, Zsófia német császári herczegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1968x2116 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna