D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3fc9.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/006100/006180/3fc9_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1861-iki országgyűlés vezérei és főbb szónokai
B e s o r o l á s i   c í m : 1861-iki országgyűlés vezérei és főbb szónokai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-03-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : [szerk.] Szilágyi Sándor
M e g j e l e n é s : Bp. : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Palóczy László (1783-1861)
V I A F I d : 13204575
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Deák Ferenc (1803-1876)
V I A F I d : 59138950
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ghyczy Kálmán (1808-1888)
V I A F I d : 170444351
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Eötvös József (1813-1871)
V I A F I d : 64044769
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Teleki László (1811-1861)
V I A F I d : 27958110
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Somssich Pál (1811-1888)
V I A F I d : 72236097
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy Gyula, id. (1823-1890)
V I A F I d : 51697843
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szalay László (1813-1864)
V I A F I d : 66595792
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kazinczy Gábor (1818-1864)
V I A F I d : 77160386
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dessewffy Emil (1814-1866)
V I A F I d : 14759144
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tisza Kálmán (1830-1902)
V I A F I d : 59866355
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bartal György, id. (1785-1865)
V I A F I d : 5311988
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nyáry Pál (1806-1871)
V I A F I d : 163694546
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jókai Mór (1825-1904)
V I A F I d : 59084200
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lónyay Menyhért (1822-1884)
V I A F I d : 20794617
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1861
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1861-iki országgyűlés vezérei és főbb szónokai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Palóczy László, Deák Ferencz, Ghyczy Kálmán, báró Eötvös József, gróf Teleki László, Somsich Pál, gróf Andrássy Gyula, Szalay László, Kazinczy Gábor, gróf Dessewffy Emil, Tisza Kálmán, Bartal György, Nyáry Pál, Jókai Mór, Lónyay Menyhért, Ürményi Miksa, báró Podmaniczky Frigyes, Révész Imre.) Rohn A. egykorú kőrajza után. Az országos képtár gyűjteményének 1882. számú példányáról
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar nemzet története: Az 1861-iki országgyűlés és az államcsiny.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 830x479 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer